۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

آن کسی که فتوا می دهد یا قضاوت را اداره می کند یا حکم می دهد، باید یا ثابت کند که پیغمبر است یا امام است یا این که فاسق و تبهکار خواهد بود


در پاسخ به اظهارات رییس کل دادگستری استان خراسان، چند نکته قابل توجه وجود دارد:
• با توجه به این که در کل نمی شود قیامت را اثبات کرد و به دلیل وجود عدم تطابق های بسیار در مواضع و مستندات دینی،
• و از طرف دیگر طبق گفته ها و مدارک مذهب شیعه، هر کس که بخواهد در کشور شیعیان مجازات کند، یعنی کسی که در هر زمینه ای حد جاری کند، باید معصوم باشد، مگر امام اول شیعیان، علی نگفت: “حدزننده” باید مصون از حد باشد، لذا در حکومت های قبل از خودش هم، وقتی که کسی را برای اجرای حد می بردند، دخالت می کرد می گفت این اشتباه است، اصلاح می کرد و جلوی آن را می گرفت.
"پس نتیجه می گیریم هر گونه مجازات شرعی غیر قابل پذیرش و مردود است."
• موضوع بعدی هم خود قضاوت مورد نقد است، باز هم با مراجعه به متون مذهبی شیعه، امام علی در هنگامی که حکم شریح قاضی را می نوشت که برود و از طرف ایشان در زمان حکومتش قضاوت کند، گفت بدان سه کس عهده دار قضاوت است یا "پیامبر" یا "امام" یا "فاسق" ! اینجا خیلی حرف مهمی زده است! آن کسی که فتوا می دهد یا قضاوت را اداره می کند یا حکم می دهد، باید یا ثابت کند که پیغمبر است یا امام است یا این که فاسق و تبهکار خواهد بود. 
بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

هیچ نظری موجود نیست: