۱۴۰۱ اردیبهشت ۳, شنبه

پیام شماره دو، بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به شرکت کنندگان هشتمین پارلمان جهانی ادیان، سال ۲۰۲۱

 


دین چیست؟ راهی که انسان را به خدا می رساند. 

دیندار کیست ؟ کسی که همه زوایای زندگی اش را، دین تنظیم کرده است. 

شریعت چیست؟ شرایع، شارع، به معنای خیابان. 

متشرع در اخلاق و اعتقادات، به یک مکتب و مسلک و مرامی پایبند است که برای زندگی اش تکلیف روشن می کند. شما همگی تربیت شده دین هستید، بنده هم سی و پنج  سال در کسوت روحانیت بودم و طی این ۳۵ سال در همه موقعیت ها بودم، امام جماعت بودم، سخنران بودم، مولف بودم، تا اینکه در آغاز زندانی شدنم که به یازده سال منجر شد، به تفکر و تحقیق پرداختم. اسم زندان ندامتگاه است، یعنی جایگاه پشیمانی، کسی که قتل انجام داده، پشیمان می شود و از خودش می پرسد که چرا اون لحظه خودم را کنترل نکردم، شخصی که دزدی کرده از خودش سوال می کند که چرا برای یک لقمه نان باید پشت میله های زندان باشم؟ بنده هم نادم شدم، پشیمان شدم، یعنی از خواب بلند شدم! یک باره انقلابی در ذهنم شد که صاحب زندان کیست؟ مسئول زندان بودن من چه کسی است؟ به چه علتی به زندان آمدم؟