۱۳۹۸ خرداد ۷, سه‌شنبه

قانون آزمون و خطا یک مرورگاه تکراری و زیانبار است


فراخوان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، از همه خستگان از سیاست و دیانت برای تشکیل یک کمپین جهانی
از شما دعوت می کنیم با خواندن پیام بروجردی در صورت تمایل پتیشن زیر را امضا کنید:
ما امضا کنندگان این پتیشن، بر اساس تجارب و تحقیقات فکری و عملی در طی ده ها سال،  به این نتیجه رسیدیم که هم خط سیاست در جهان ناسالم است و هم مسیر دیانت در کره زمین در همه ادوار غیر قابل تکیه است و در پاسخ به فراخوان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز که بی کفایتی دیانت موجود را در کتاب خود تحت عنوان دائره المعارف ظهور شامل هزاران سند و برهان در رد دین فراهم کرده است، اکنون ما نه خواهان سیاست حاکم بر جهان بوده و نه خواستار حاکمیت دین در همه ادیان آسمانی بر مردم کره زمین هستم.
ما راه سومی را انتخاب کرده ایم تحت عنوان نه دیانت-نه سیاست، و ما معتقد هستیم که این خط سوم به داد بشریت می رسد.
ما با قاطعیت اعلام می کنیم که این سیاست حاکم بر بشریت نه در دوران ما، بلکه در همه دوران ها همان طور که سوابق در تاریخ ثبت است، جز ستم بر رعایای ملل چیزی نداشته و همواره برای ربودن آرای مردم، چپاول بیت المال، اعمال تبعیض و انجام مسائل خلاف عدالت بوده است. و اعلام می کنیم که در پس پرده های دین فجایعی نهفته است و دیانت همواره ابزاری در خدمت فرصت طلبان و سیاستمداران برای سلطه بر مردم بوده است.
ما از همه مردم دنیا در هر کشوری با هر ملیت و نژاد و جنس و سنی، دعوت می کنیم که به این مسیر توجه کنند تا بتوانیم در رسیدن به اهداف انسانی برسیم. جهانی خالی از دروغ و جنگ و کشتار و برده داری و فقر داشته باشیم تا با  یاری همدیگر بتوانیم یک راه سومی را با شعار نه سیاست-نه دیانت به کرسی دنیا بنشانیم.
به امید پیروزی و رسیدن به اهداف

متن فراخوان بروجردی و دعوت از همه "خستگان از سیاست و دیانت" برای تشکیل یک کمپین جهانی


ما بر اساس تجارب و تحقیقات فکری و عملی در طی 40 سال به این نتیجه رسیدیم که خط سیاست در جهان ناسالم است و مسیر دیانت در کره زمین در همه ادوار غیر قابل تکیه است. حرف های ما مستندات انکارناپذیر دارد. این گونه نیست که مثلا در باب سیاست زدگی چون سیاسیون به قول هایی که به ما دادند عمل نکردند یا به تعهداتی که به طور عموم به نفس کار ما داشتند عمل ننمودند، یا این که چون دینداران به خاطر آزار و اذیتی که طی 40 سال به انواع مختلف و به انحای گوناگون در حق ما روا داشتند، من مذهب زده شده باشم. نه این طور نیست!
برای اثبات بی کفایتی دیانت موجود، ما کتابی داریم تحت عنوان دائره المعارف ظهور که در آن چندین هزار مستند، برهان و حجت داریم دال بر این که دین هرگز در موقعیت پاسخگویی به بشریت نبوده است.
هم اکنون من در مسیری هستم که نه خواهان سیاست حاکم بر جهان بوده و نه خواستار حاکمیت دین در همه ادیان آسمانی بر مردم کره زمین هستم.
من راه سومی را انتخاب کردم تحت عنوان نه دیانت-نه سیاست، این خط سوم به داد بشریت می رسد.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

دیدگاه بروجردی در مورد خطر وقوع جنگ

در وضعیت فعلی کشور، هیچ کس نمی تواند به ضرس قاطع یک پیش بینی درست داشته باشد، هر چند که سیاستمدار کهنه کار باشد. حتی خود ترامپ و پوتین هم نمی دانند کی جنگ می شود و در چه شرایطی انجام می شود.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

افکار و نظرات بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، معلم انسانیت

بروجردی یک آموزگار خداشناسی با سابقه طولانی در تدریس و پژوهش است که اکنون با عنوان "کاشف توحید بدون مرز" شناخته شده است. ایشان دکترین "توحید بدون مرز" را در راستای همگرایی تمام انسان ها بر پایه خداپرستی بدون در نظر گرفتن مرزهای منطقه‌ای، نژادی، قومیتی، دینی، اعتقادی و اعتباری ارائه کرده است.
از دیدگاه بروجردی، هر نوع مرزبندی بین انسان ها موجب کدر شدن افکار و اذهان نسبت به یکدیگر و نیز مانعی در راستای شناخت و رسیدن به خداوند می گردد، خدایی که خالق هستی و انسان ها است و پاسخگوی تمام نیازهای بشر از جمله صلح، عدالت، آزادی و امنیت می باشد.
تلاش های بروجردی در واقع انقلابی در عقاید توحیدی است که با آنچه که در طی تاریخ به عنوان خداشناسی و خداپرستی به بشر معرفی شده، بسیار تفاوت دارد.