۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

بیانیه زندانیان سیاسی خطاب به ملت ایران

رژیم جمهوری اسلامی، دشمن معلمان، کارگران و پرستاران

تمام ثروت های ملی، معادن و منابع در دست دولت و انحصار حکومت است، به گونه ای که بنا به گزارش رئیس سازمان بازرسی رژیم، فقط در یک مورد، از 65 میلیون هکتار زمین، 140 میلیون هکتار یعنی 85 درصد از آن متعلق به دولت و فقط 15 درصد آن در اختیار بخش غیر حکومتی است. این اقتصاد عظیم حکومتی، در انحصار خامنه ای از طریق بنیادهای عظیم مالی است که در یک قلم، ثروت بنیاد موسوم به فرمان 8 ماده ای، بالغ بر 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

۱۳۹۴ خرداد ۱۹, سه‌شنبه

هشدار و چاره اندیشی ملی!

بنا به آمار بسیار محافظه کارانه ی دولتی، بیش از بیست میلیون تن از شهروندان بیکار هستند، که از این لشکریان، حدود 5 میلیون تن را تحصیل کرده ها تشکیل میدهند. همین آمار می گوید؛ بیش از 30 میلیون تن از شهروندان ایرانی زیر خط فقر مطلق به سر می برند و خط فقر عادی، بالغ بر 3 میلیون تومان است. 
چند هزار از زنان کارتن خواب در تهران زندگی می کنند و بیش از 93 درصد از کارگران با قراردادهای سفید امضاء، با زندگی برده وار روزگار خود را سپری می کنند. دزدی، اختلاس و چپاول های حکومتی سر به فلک کشیده و روزی نیست که مقامات حکومتی در رقابت های درون گروهی و جنگ قدرت، به افشای چنین چپاول هایی نپردازند. آخرین دو قلم از این چپاول ها، اخیرا مطرح شد که یکی از آن ها فرار مالیاتی بیش از 90 میلیارد تومانی و دیگری هزینه های هزاران میلیاردی مربوط به کاخ خمینی ( به نام آستان قدس؟! ) بود که حتی صدای حکومتی ها را در آورد.