۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

پیام بروجردی به مناسبت روز جهانی آتئیست‌ها (خداناباوران)


موضوع خداناباوران یک حقیقتی است که در ذهنیت تمام آنهایی که مایوس از ادیان و مذاهب زمینی هستند، پیدا می شود. تمام ادیان و مذاهب از یک خدایی دم می زنند که در رضایت مندی از سوی مخلوق است. ولی تعهداتی که آن خدا گفته و انجام داده و بر عهده گرفته است، با آنچه که اجرا شده کاملا در تضاد می باشد. اگر بخواهیم قول و قرار خدا را در کتب آسمانی نگاه کنیم، دو وجه دارد که یک وجه آن در این دنیا و وجه دیگر مربوط به دنیایی دیگر می باشد.