۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

شرایط بحرانی آقاي كاظمینی بروجردی و پایان دوره محکومیت 11 ساله

 آقای سید حسین کاظمینی بروجردی تئوریسین دینی  57 ساله، از تاریخ  16 مهر 1385  تا کنون  به دليل پايداري بر اعتقادات صلح طلبانه و جدایی دین از حکومت، تحت شدیدترین شکنجه های جسمي و روحي در بندهاي انفرادي و عمومي  زندانهای ایران، دوران محکومیت خود را می گذراند . این زندانی عقیدتی به دلیل  شکنجه های طاقت فرسا  به انواع بيماریهاي حاد و مزمن مبتلا گردیده و صدمات جسماني جبران ناپذيري بر اعضا و جوارحشان وارد شده است. از جمله می توان به بیماریهای قلبی و کلیوی؛ تنفسی، ازدست دادن بیش از 90 درصد از بینایی یکی از چشمها، کاهش وزن بسیار، عدم تعادل هنگام راه رفتن و همچنین  طبق آخرین گزارشات رسیده؛ چربی خون و کج شدن و تورم پاهایشان  که باعث سخت شدن راه رفتن وی شده است.  این در حالی است که آقای بروجردی، یک  دهه است که  از هرگونه درمان مناسب و دارو محروم بوده و حتی یک دقیقه هم مرخصی نداشته است. در حال حاضر ایشان بدلیل محرومیت از حق درمان، برای تسکین دردهایش تنها از مسکن استفاده می کند که تاثیری بر تسکین دردهای بسیار وی ندارد.