۱۴۰۰ آذر ۶, شنبه

پیام شماره یک، بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به شرکت کنندگان هشتمین پارلمان جهانی ادیان، سال ۲۰۲۱


با سلام خدمت همه بنیان‌گذاران مجلس و سمینار تبلیغ ادیان و مذاهب

 درود بر همه پیامبران

 

شما برای دفاع از دین خود در اینجا جمع شده اید، همان دینی که از بدو تولد با شما همراه بوده و تا لحظه مرگ نیز همراه شما خواهد بود و چگونگی تحقق وعده های دین را در مورد مسائل ماورایی، ملاحظه خواهید کرد.

 ای‌کاش یک کرسی در آنجا بود، تحت عنوان لامذهب، بی دین.

از دیدگاه من با توجه به اسناد و مدارک، بی دینی یک دین است، لا مذهبی یک مذهب است. وقتی که همه بافته‌های ادیان، رشته شد و تافته های مذاهب از بین رفت، گردوغبار خوابید، تهدیدها، که اگر برگردید از دین آبا و اجدادی کشته‌می‌شوید، این‌ها اگر کنار برود، اکثریت قاطع مردم جهان، به هیچ یک از ادیان و مذاهب اعتقاد و علاقه نخواهند داشت، شما جمع شده‌اید تا آرای خود را روی هم بگذارید، نقاط ضعف را پیدا کنید، مشترکات هر چه را که قابل زدودن است بیابید و قیچی کنید. هیچ می‌دانید که هزار و یک سوال بر دین شما وارد است، از ناحیه پیروان شما، نه از طرف کسی که آن سوی مرزاعتقادات شما است. سوالاتی که بشر در پی یافتن آنها است. اسلام  شعارش این است که  عقلانیت بر همه چیز تفوق دارد، بعد  در سطوح  پایین آن که می رویم، می بینیم که تحت عنوان جبر مطلق، عقل هم یک محدوده‌ای برایش تنظیم شده (تعریف شده) بیشتر نمی تواند، فعالیت ندارد!