۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

ممانعت از شرکت آقای کاظمینی بروجردی در مراسم ازدواج دخترش


آقای کاظمینی بروجردی اندیشمند و تئوریسین متافیزیک، که تا امروز نزدیک به 3600 روز را بدون وقفه در زندان سپری کرده اند،  از اسارتگاه اوین ، جشن ازدواج دخترش محیا را درحالی تبریک گفت که دادگاه ویژه روحانیت با درخواست مرخصی ایشان برای حضور درمراسم ازدواج آخرین فرزندش مخالفت نمودند.  این در حالیست که  این زندانی اسیر استبداد دینی در آستانه یازدهمین سال اسارت همچنان مورد تحریم دارو و درمان و وکیل قرار دارد و اعضاء و جوارحش به نابودی رسیده و هر لحظه در انتظار مرگ می باشد.