۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

به مناسبت هفدهمین سالگرد شهادت قتیل مدائن


برای هر کسی یک زادروزی هست در ورود او به این دنیا و یک سالگردی هست در خروج او از این جهان.
این بزرگداشت ها و توجه به این آمد و رفت ها بنابر جایگاه و شخصیت اعتباری و اجتماعی انسان ها متغیر می شود. گاهی آمدن و رفتن مردان بزرگ در عصر خود به دلیل تهاجماتی که معاصرین به آنها می کنند، در صفحات تاریخ گم می شود و برعکس کسانی که در مقاطع زرو زور و تزویر پشتوانه دارند، هم در آمدن و هم در رفتن خود سر و صدا می کنند. برای اکثریت مردم عالم هم که فرقی ندارد، چون جایگاهی در تاریخ معاصر ندارند.

۱۳۹۸ مرداد ۲۵, جمعه

توطئه حذف فیزیکی بروجردی، ناکام ماند


روز گذشته عوامل  نفوذی اطلاعات ویژه طی یک اقدام غیر انسانی با خوراندن سم تلاش کردند که آقای بروجردی را از پای درآورند. ایشان که دچار مسمومیت شدید شده بود، به همت دوستان و خانواده سریعا تحت درمان قرار گرفته و خوشبختانه از مرگ نجات یافت، اما حال عمومی وی هنوز بهبود نیافته است. در اثر پیامدهای این عمل تروریستی، به حنجره ایشان آسیب جدی وارد آمده و دردهای پا و سیستم هاضمه به ویژه معده ایشان تشدید شده است که همچنان ایشان را آزار می دهد.
چنین جنایاتی نشان دهنده شدت خفقان در بیان عقاید و تفتیش افکار می باشد که هر صدای مخالف و یا اندیشه متفاوت را سرکوب می کند.