۱۳۹۸ مرداد ۲۵, جمعه

توطئه حذف فیزیکی بروجردی، ناکام ماند


روز گذشته عوامل  نفوذی اطلاعات ویژه طی یک اقدام غیر انسانی با خوراندن سم تلاش کردند که آقای بروجردی را از پای درآورند. ایشان که دچار مسمومیت شدید شده بود، به همت دوستان و خانواده سریعا تحت درمان قرار گرفته و خوشبختانه از مرگ نجات یافت، اما حال عمومی وی هنوز بهبود نیافته است. در اثر پیامدهای این عمل تروریستی، به حنجره ایشان آسیب جدی وارد آمده و دردهای پا و سیستم هاضمه به ویژه معده ایشان تشدید شده است که همچنان ایشان را آزار می دهد.
چنین جنایاتی نشان دهنده شدت خفقان در بیان عقاید و تفتیش افکار می باشد که هر صدای مخالف و یا اندیشه متفاوت را سرکوب می کند.
یادآوری می شود بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، به دلیل  حمایت از حقوق انسانی و روشنگری های عقیدتی و مخالفت با حکومت دینی از سال 2006 بازداشت گردید و تا سال 2017 در حبس قرار داشت. ایشان در طول دوران یازده ساله حبس نیز بارها مورد سوء قصد قرار گرفت و در نهایت پس از تحمل شکنجه های مختلف و علیرغم پایان دوران حبس ناعادلانه، به جای آزادی به مرخصی درمانی فرستاده شد. ضمن این که ایشان وادار به سپردن وثیقه و تعهدات سنگین گردید و از آن زمان تاکنون در حصر خانگی به سر می برد و از همه حقوق مدنی و انسانی خود محروم می باشد. از طرف دیگر پرونده ایشان هنوز بسته نشده و عوامل حکومت در هر لحظه می توانند دوباره او را به زندان ببرند. اما سیاستمدارانی که برای استثمار مردم از دین و عقیده استفاده می کنند و روشنگری های ایشان را در راستای کمپین «نه به دیانت-نه به سیاست»، مخالف با اهداف و منافع خود می بینند و علیرغم فشارهای مختلف قادر به خاموش ساختن صدای او نشده اند، در یک اقدام غیرانسانی اقدام به ترور بروجردی به منظور حذف فیزیکی وی نمودند. غافل از اینکه نوری که بروجردی در تاریکی و جهل فراگیر ناشی از غلبه دیانت و سیاست برافروخته است، با توطئه های این تاریک اندیشان، خاموش شدنی نیست و صدای بروجردی در تاریخ بشر جاودان خواهد ماند.

هیات نمایندگان بروجردی
مرداد 1398

هیچ نظری موجود نیست: