۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

اخراجی آل اعرجی تو \ پس مانده عصر غیبتی تو


بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، که سابقا با نام حسین کاظمینی بروجردی معروف بود، یک چهره خوشنام و شناخته شده نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی در چند دهه اخیر بوده است. چهره‌ای که علیرغم تلاشها و هزینه‌هایی که برای اهداف انسان‌دوستانه، آزادیخواهانه و در راه روشنگری و مبارزه با جهل و خرافات پرداخته‌اند، هرگز و به هیچ شکلی به دنبال منافع شخصی و کسب قدرت یا ثروت نبوده است، دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند!