۱۳۸۷ اردیبهشت ۹, دوشنبه

در برنامه تفسير خبر از شبكه ماهواره اي VOA
در مورد آخرين وضعيت آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي در زندان اوين
چالنگی ( مجری برنامه تفسیر خبر ) ( خطاب به بینندگان ) :
یک روحانی سرشناس در ایران در زندان بسر میبرد« آیت الله کاظمینی بروجردی » بیش از یک سال است که از زندانی شدن، بازداشت ایشان گذشته و ...؛ چرا؟!
بخشی از صحبتهای ایشان را حرفهای ایشان را خواسته های ایشان توصیه ها یا نصایح و آنچه را که گفتند و باعث بازداشتشان شد ، با هم میشنویم و بعد گفتگوئی خواهیم داشت ؛ « آیت الله کاظمینی بروجردی »
( پخش کلیپ صوتی آیت الله کاظمینی بروجردی ) :
"... چرا زورتان را روی رعیت خالی میکنید؟ چرا چنگ و دندان نشان ملت میدهید؟ این ملت به شما آقائی داد، این ملت به شما عزت داد، شما در کجاها بودید؟ مردم شما را آوردند در این جایگاه. این است جبران تلاش مردم؟ این ملت را سرگردان کرده اید؛ فقیر کرده اید؛ بیچاره کرده اید؛ این مردمی که روی ذخایر انبوه نفت و گاز و طلا و اورانیوم زندگی میکنند ، چرا ندارند؟ برای اینکه مدیریتتان را آورده اید برای سرکوب مثل من! این من و این شما؛ بکشید! اما تاریخ در زمینه شما قضاوت سنگینی خواهد کرد. شما اینجا به جرایدتان میگوئید چیزی ننویسند؟! به عواملتان میگوئید اعلام کنند من اعلام کرده ام امام زمانم؟! تاریخ را چه میکنید؟ واقعیتها را چه میکنید؟ دنیا الآن فهمیده مشکل من و شما دین است؛ من میگویم دین سنتی، شما میگوئید دین سیاسی؟! ملت دین سیاسی نمیخواهد. "
چالنگی ( خطاب به بینندگان ) :
اظهارات آیت الله کاظمینی بروجردی بود خطاب به مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی ایران.
اما آقای فرهاد حسنی از هواداران، پیروان ایشان روی خط ارتباط تلفنی با ما هستند در تهران. ( خطاب به فرهاد حسنی ) : با سلام به شما آقای فرهاد حسنی.
فرهاد حسنی ( هوادار آیت الله کاظمینی بروجردی ارتباط تلفنی از تهران ) :
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای چالنگی و سرکار خانم الهه هیکس و همچنین جناب آقای مهندس حسن شریعتمداری و کلیه بینندگانتان در سراسر جهان.
در مورخه دوم ارديبهشت 1387
ادامه مطلب ***** دانلود فايل
اقليتهاي مذهبي و ديني در امنيت صد درصد – عنكبوت آيه 46

تيتر ديگري از قاموس آزادي، در تحمّل اقلّيّت‏هاي مذهبي و ديني است كه يقيناً در خميرمايه‌ي مدعيان برتري ديني، چنين مماشاتي سخت و سنگين باشد. امّا مربّي بشريت مي‏گويد: وَ لا تُجادِلُوا اَهْلَ الْكِتابِ اِلاّ بِالَّتي هِي اَحْسَنُ ، هرگز آزادي را از كساني كه هم‏كيشتان نمي‏باشند دريغ نداريد و چنان بر اعصابتان مسلّط باشيد كه صداي ناقوس كليسا، سلّولهاي عصبي را تحريك نكند و با اهل آن، گلاويز نشويد. مجادله كه محلّ اشارت آيه ي منظوره است، آزادي عقيده را محترم كرده و راه نزاع را بند آورده و اسباب و بهانه‌ي درگيري را دور كرده و موجبات اعراض انديشه‏ها را فراهم آورده و امنيت ناگرويدگان را تضمين داده و تنها راه باقيمانده را، در مماشات و مسالمت دانسته ولي مناظره‌ي مؤدّبانه و دور از خشونت، آن هم با رضايت طرفين را مجوز داده؛ بنابراين هرگونه تحميل عقيده را در اسلام مردود دانسته و اعمال محدوديت و ممنوعيت بر پيروان ديگر اديان را غيرقانوني خوانده است.
آيت الله بروجردي - رساله آزادي

۱۳۸۷ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

فراخوان ، برای حمایت جهانی
به منظور آزادی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران !

نظر به تداوم سرکوب در ایران ، بویژه فعالان دفاع از حقوق بشر ،کارگران ، زنان ، قومیتها ، اقلیتهای مذهبی ، روزنامه نگاران و نویسندگان توسط دستگاه امینتی ایران ، و بعلت فقدان بستر اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز در داخل کشور و در اعتراض به احکام اعدام چهار فعال مدنی کرد و بلوچ ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از همه آزاد اندیشان ، مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در هر کجای جهان که قلبشان برای صلح و دوستی ، آزادی و امنیت جامعه جهانی میتپد ، درخواست مینماییم که همزمان با اعتراضات این مجموعه ، با بکار گیری راه کارها و پتانسیلهای ممکن ، نسبت به سرکوب مستمر جامعه مدنی و اقشار مسالمت جو ، توسط حکومت مرکزی ایران ، اعتراض خود را اعلام و حمایت و همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر ، زندانیان عقیدتی و مدنی ایران ابراز نمایند .
امیدوار یم که افکار عمومی جهانیان ، با اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی و تداوم بی توجهی به جا معه بین الملل و ارگانهای ذیصلاح بین المللی ، از بروز فاجعه خشونت در جامعه ایران جلوگیری و حیات مدنیت جامعه ایران را سبب گردند .
شایان ذکر است خواست برگزاری اعتراضات و برنامه ریزی آن امری منحصر به این مجموعه نبوده ، متعاقبا حمایتها ، رایزنیها ، هماهنگیها , زمان و مکان تجمعات در اقصی نقاط جهان به اطلاع عموم خوا هد رسید .
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه

فراخوان جھاني بھ صاحبان وجدان و منتقدین با انصاف

آیت الله سید حسین كاظمیني بروجردي از سلالھ امام حسین و خانم شھربانو ( دختر یزدگرد سوم از سلسلھ شاھان ساساني ایران )
تنھا روحاني برجستھ شیعھ و پیشواي مذھبي است كھ طي سالیان اخیر با آزادیخواھان ساكن تبعید و رسانھ ھاي رادیوئي و تلویزیوني خارج از كشور بطور علني مصاحبھ كرد و آزادیخواھي و عدالت طلبي آحاد ملت را در نوشتھ ھا و گفتھ ھا و مصاحبھ ھا بروز داد و مجازاتھاي شرعي بر جرائمي كھ شاكي خصوصي ندارد ( معاصي بین خدا و بنده ) را منتفي خواند و بدون تقیھ، بنیانگذار و رھبران فعلي ایران را مستكبر دیني و دجال و طاغوت و بدعتگذار نامید و روحانیون قدرت طلب را پیشوایان نظام ستمدیني و غاصبین منبر و محراب رسول الله دانست و حاضر بھ تایید و دعاگوئي ظالمین براي دوام جلسات بي نظیر خود در سطح ایران نشد و براي تامین آزادیھاي دیني و اعتقادي در ایران، بھ بزرگان اقوام و ملل نامھ نوشت و استمداد طلبید و در دوران فعالیت خویش خدمتگذار بي مزد و مواجب مردم محروم و زجر كشیده بود و با وجود بارھا بازداشت و زنداني شدن طي ١٧ سال تلاش دیني، دست از فعالیتھاي مجدد بر نداشت و با ارائھ نظرات مقبول، مسالمت آمیز و صلح جویانھ از اسلام، خشونت و سركوب بنام دین را محكوم كرد و علیرغم بي مھریھا و بي توجھي ھاي اپوزیسیون داخل و خارج، حتي در زندان ھم دست از مبارزه نكشید و از ھمھ چیز خود گذشت از جملھ پدر، مادر، آبرو، اعتبار، سلامتي، حق زندگي و خانھ را از دست داد . بر طبق عكسھا و فیلمھا و شواھد موجود، ایشان محبوبترین چھره مبارز مذھبي در ایران است. در تیرماه سال گذشتھ نیز پرزیدنت جورج دبلیو بوش، از آیت الله بروجردي بھ خاطر مقاومت در برابر گروه خودخوانده اي كھ در ایران خود را نماینده و سخنگوي جھان اسلام مي دانند ( حكام ولایت فقیھ ) تجلیل كرد .
عالیجنابان، آیت الله بروجردي از پشت دیوارھاي بلند زندان اوین، بھ شما سلام ميرساند. ایشان از بیماریھاي قلبي، كلیوي، قند، بینائي، تنفسي، پاركینسون و انواع بیماریھاي روحي رنج ميبرد و سھم او از دارو و درمان در زندان ظالم، فقط داروھاي آرام بخش و اعتیادآور است!
بزرگواران، ھمھ ما مسئولیم. او براي برقراري عدالت و آزادي، در مقابل زورگویان مذھبي و سركوبگران دیني ایستاد و اكنون نیازمند حمایت و اطلا ع رساني شماست.
لطفا با ارسال فراخوان فوق بھ مراكز حقوق بشري، از جملھ دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللي حقوق بشر و ھمچنین با ارائھ آن بھ رسانھ ھاي جمعي آزاده و شخصیتھاي حقیقي و حقوقي در مراكز تصمیم گیري بین المللي، آن سرباز جانباز خدا و ملت را یاري فرمائید و تاریخ را بھ قضاوت آبرومندانھ نسبت بھ تعھدات وجداني خویش در برابر فریادھاي ایشان مفتخر فرمائید.
ایران ، سازمان خبرنگاران میھني
اردیبھشت ١٣٨٧ ، آوریل ٢٠٠٨
International call to wise, conscientious and impartial men

Ayatollah Seyyed Hossein Kazemeini Boroujerdi, descendant of Imam Hossein and SHahrbanou (3rd Yazdgerd 's daughter from Iran Sasani kings dynasty), is only great shi'a clergy and religious leader who interviewed openly with liberal fighters (in exile) and mass media out of Iran and exposed liberalism and loving of justice of Iran nation in his speeches, interviews and writings.
He averted religious punishments for crimes which do not have private complainer (crimes those are between God and men). He called the founder of Islamic Republic of I ran and the current leader of Iran as religious dictators, devils and heretics. He knows power-thirsty clergies as leaders of religious regime full of tyranny and appropriators of Mohammad prophet's podium and altar; therefore he did not accept to pray for them in his unique gatherings in Iran to prepare the stability of his gatherings.
He wrote many letters to high-ranks of different countries to prepare religious and ideological freedom and asked them their aids. During his activities, he did as a server of deprived and miserable people with no salary or expect.
Although he was captured times by Intelligence Service of Iran during these 17 years of his religious tries, he did not stop his humanitarian activities. By presentation of acceptable, peaceful and amicable opinions relating Islam he declared the violence and oppression with the title of Islam as illegal actions.
Despite of inattention and unkindness of Iran and other countries position , he has not stopped his fights even in prison and toward his ideas sacrificed his parents, reliability, repute, honor, health, home and property.
According to photos Recorded films and other available documents and evidences he is the most popular clergy and also the fighter of religious and ideological freedom in Iran. It is worthy to notice that in June 2007 President George W Bush praised Ayatollah Kazemeini Boroujerdi for his resistance against a self-styled group in I ran which know themselves representative and speaker of Islam world (leaders of Velayat-e Faqih).
Grandees;
Ayatollah Kazemeini Boroujerdi sends his greetings to you from behind of tall walls of Evin prison. He suffers from Diabetes, Parkinson, sight, kidney and heart problems…. His part of cure is just tranquilizer and addictive drugs! We, all, are responsible. He stood up against all religious dictators and suppressors to make and bring justice and freedom. He needs presently your support and news transmission.
Please send above call to Human Rights Institutions and Centers such as Human Rights Watch of United Nations, Amnesty International, Human Rights International Federation and also present it to free mass media and international men in places for making decisions and help this soldier of Iran nation and make history proud of your honorable judgment relating conscientious undertakings in front of his cry and shouting.
National Journalists Organization, Iran
2008 Apr, 1387 Ordibehesht

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

روز بزرگداشت مصلح الدين سعدي گرامي باد
مژده اى دل دادگان كان راحت جان‏مى‏رسد *** جان برافشانيد مشتـاقـان كه جانان مى‏رسد
مژده محرومـان كه مى‏آيد همـــايون طلعتى‏ *** كز جمالش رنج و درد و غم به پايان مى‏رسد
شــاد باشيــد اى گــرفتـــاران غــرقــاب بلا *** ز آن كه نوح اينك پى تسخير طوفان مى‏رسد
مــالـك و مـُلك قضـــا سـلطـــان ايـوان قــدر *** وارث علم رسـول و سـرّ سبحــــان مى‏رسد
آن كــه از انـوار عـــدل دولــت منـصــــــور او *** دور ظلـــم و روزگـــار غـم به پـايان مى‏رسد
مصلح الدّين سعدى

۱۳۸۷ فروردین ۳۱, شنبه

خبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) با صدور بیانیه ای نسبت به تایید حکم ۷۸ ماه حبس سه دانشجوی در بند این دانشگاه شدیدا اعتراض کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون ، حق را با باطل در نیامیزید و حقیقت را، در حالی که خود می دانید، کتمان نکنید (بقره، ۴۲)
بار دیگر آشکار شد که انتظار عدالت ورزی از سوی نهادهای قضایی در مملکتی که «استقلال» ترجمانی جز «وابستگی» ندارد، انتظاری نابجاست. یقینا در کشوری که اعتراف حجت نیست مگر آن که حاصل شلاق و شکنجه باشد و بازداشت به دل حاکمان نمی نشیند مگر وحشیانه و بر خلاف موازین قانون صورت گرفته باشد، انتظار تبرئه بیگناهان از مصادیق بارز زیاده خواهی است و جرم تلقی خواهد شد.
امروز اوقات مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در شکنجه گاه اوین سپری می شود و نهایتا بعد از قریب به یک سال از بازداشت موقت، اتهامشان برای بیدادگاه قضایی جمهوری اسلامی محرز شده است. اگر چه جای شگفتی نداشت که آنان از ابتدا قصد را بر سرکوب منادیان آزادی گذاشته بودند. مسلما «اصل بر برائت است» برای عاملان قتل های زنجیره ای، برای خالقان فاجعه کوی دانشگاه و برای قاتلین ابراهیم لطف اللهی است. اما مگر ممکن است کسی که بانگ حق برکشیده، آزادی را مطالبه کرده و رئیس جمهور عوامفریب را به رسوایی کشانیده بیگناه باشد؟! وقتی دانشجویان مظلوم امیرکبیر حتی پیش از دستگیری در اظهارنظرهای مقامات دادستانی گناهکارند، چه توقعی از عدل دستگاه قضایی می توان داشت؟
به راستی چنانچه مجید، احمد و احسان مجرم بودند چگونه در دادگاه عمومی از کلیه اتهامات وارده مبرا شدند؟! مگر غیر از این است که قاضی پرونده در حکمی که متن آن موجود است کلیه اعترافات ایشان را متناقض، پریشان و تحت فشار و شکنجه تشخیص داد؟! و مگر دادگاه عمومی اعلام نداشت که نشریات جعلی بوده و هر گونه رابطه را میان این سه نفر و نشریات موهن غیرممکن دانست؟!
اگر قرار بود احترام به قانون در دادرسی این پرونده ملاک قرار گیرد، بعد از اعلام حکم تبرئه و صدور وثیقه از سوی دادگاه و تودیع مبلغ آن از سوی خانواده های دانشجویان در بند، می بایست بی درنگ حبس غیرقانونی این سه آذر اهورایی پایان می گرفت. لیک قصه چنین پایانی نداشت. چرا که بروز این رخداد شکست کامل دستگاه اطلاعاتی-امنیتی و مدیریت سرسپرده دانشگاه امیرکبیر را رقم می زد و تازه کنکاش افکار عمومی برای یافتن جاعلان حقیقی نشریات دانشجویی آغاز می شد و بی آبرویی ارمغانی بود برای وزیری که دانشجویان را متهم کرده بود، دادستانی که پیش از بازپرسی وقوع جرم برایش محرز گشته بود و برای شکنجه گری که با پشتکاری باور نکردنی اعتراف گرفته بود. و شاید مهم تر از همه توطئه انتقام ناکام می ماند.
آن چه بر سر محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر آمد و پرده ای که از شعارهای بی پایه و اساسش به کنار رفت باید که جایی تلافی می شد. و بازی تسویه حساب چه ناجوانمردانه طراحی شده بود و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر چه تقاص سختی باید که پس می داد. در حالی که هوشیاری جامعه دانشگاهی پلی تکنیک حسرت انقلاب فرهنگی دوم، که هدف دیگر این پروژه کثیف بود، را بر دل طراحان آن نشاند، تمام بغض و کینه مهرورزان بر پیکره لاغر و نحیف این سه دانشجوی بیگناه فرود آمد و دادستانی و دستگاه امنیتی-اطلاعاتی دولت با اعمال فشار و تهدیدهای مکرر بر قضات پرونده موفق شدند اندکی حس کینه توزی و انتقام جویی خود را التیام بخشند. تا بلکه با اشک مادران احمد، احسان و مجید آتش خشمشان را فروبنشانند.
حاکمیت اقتدارگرا و تمامیت خواه به خیال خود تصور می کند با تایید احکام زندان دانشجویان بی تقصیر، کار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را یکسره کرده است. غافل از این که انجمن پلی تکنیک کما فی السابق دوشادوش اعضای در بند خود این روزگاران سخت را تحمل خواهد کرد و با گرفتن رای اعتماد از دادگاه افکار عمومی، بی ارزشی حکم این بیدادگاه را نمایان به رخشان خواهد کشید.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ضمن هشدار به قوه قضاییه و دولت نهم نسبت به ادامه بازداشت ناعادلانه مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، از ریاست قوه قضاییه می خواهد که تا فرصت باقی است، با استفاده از اختیارات قانونی خود این پرونده را به مسیر قانونی بازگرداند. انجمن اسلامی امیرکبیر همچنین اعلام می دارد که این بی عدالتی بدون پاسخ نخواهد ماند و زین پس از دادستانی از هیچ سازمان و نهاد بین المللی در خصوص این پرونده فروگذار نخواهیم کرد.

به پای چوبه اعدام می برند تو را *** در این سحرگه غمگین و سرد بارانی
سپیده مرگ تو باور نمی کند هنوز *** تو سربلند سرود نبرد می خوانی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پلی تکنیک تهران ۳۱ فروردین ۱۳۸۷

۱۳۸۷ فروردین ۲۹, پنجشنبه

انتشار سندي ديگر از حمايتهاي نهادهاي حقوق بشري از آيت الله بروجردي

22ژوئن 2007: هشدار حقوق بشر در برابر تصميم رژیم برای اجرای حكم غیر منصفانه آیت الله بروجردی در روز دوشنبه 25 ژوئن

بروجردی در جولای 2007 به همراه توده عظیمی از یارانش( کسانی که برای دفاع از وی تجمع کرده بودند ) در منزلش محاصره ودستگیر شد.بعلاوه تمام اعضای خانواده وی نیز مورد تهاجم وبی حرمتی وتهدید واقع شدند.
بروجردی بدلیل خودداری از تصدیق نقش اسلام در سیاست ( جدايي دين از سياست ) و نیز رد اصل ولایت فقیه، مورد انزجار مسئولین قرار گرفت.
متحدان می گویند: وی از جانب آیت الله علی سیستانی در عراق، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صادق روحانی که درمنزلش در ایران زندانی است ( برادر دکتر مهدی روحانی، عضو نهاد برون مرزی اف .دی .آی) حمایت شده است که تاکنون برای آزادی وي نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.
پس از جریانات فوق الذكر، بروجردی به همراه خانواده اش دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شد.( وي همچنين قبلا نیز در اوین زندانی بوده است ) ايشان در این هفته در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و متهم به :
سوء استفاده از آیات قرآن، محاربه با خدا، اعتراض بر علیه حکومت ایران، برگزاری جلسات غیر قانونی و نيز حدود 20 مورد دیگر که بنابرگفته هوادارانش به اف.دی .آی "همه این موارد سر پوشی برای توجیه جنایاتشان نسبت به آیت الله بروجردی مي باشد. "
ظاهرا رژیم، اجرای حكم اعدام را به روز دوشنبه آینده موکول کرد چرا که وی دراعتصاب غذا بسر مي برد.
منبع :
www.iran.org
**************
News from FDI: June 22, 2007: Human Rights Action Alert; Regime vowsto execute dissident Ayatollah Kazemini Borujerdi onMonday, June 25. Placed under house arrest in July 2007 afteraddressing a massive gathering of his followers,Borujerdi's family compound was assaulted by regimeagents in October, who overpowered demonstrators whohad gathered in his defense. Borujerdi fell afoul of the authorities for refusingto acknowledge the role of Islam in politics, and forhis rejection of the doctrine of velayat-e fagih,absolute clerical rule. Associates say he has receivedsupport from Grand Ayatollah Ali Sistani in Iraq,Ayatollah Vahid Khorassani, and Grand Ayatollah SadeghRouhani, also under house arrest in Iran (and thebrother of FDI founding board member, Dr. MehdiRouhani), who so far have been powerless to win hisfreedom. After the assault pictured here, Borujuderi wasseized along with his family and thrown into Evinprison, where he has remained ever since.Tried by the Special Court of the Clergy earlier thisweek, Ayatollah Borujerdi was accused of speakingagainst the word of the Koran, making up a false god,speaking against the Iranian government, holdingillegal gatherings, and about 20 other allegationswhich his supporters tell FDI were "an excuse to coverup what they want to do to him." Apparently, theregime decided to stay his death sentence lastThursday because he was on a hunger strike, andrescheduled his execution for this coming Monday, June

۱۳۸۷ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

حق طلاق براي زن محترم است

يكي ديگر از شاخه‏هاي آزادي، فرمان طلاق است كه خداوند براي رهائي زنان از يوغ توليت مردان، وضع داشته كه چنانچه ناسازگاري، روابطشان را تيره كرد و مناسبت‏هاي دوستانه را تهديد نمود، زن را از ولايت همسر، فك نموده و او را مختار به تشكيل يك زندگي جديد بنمايد و اينطور نيست كه تاوان يك بله ي روز اوّل، سوختن دائمي و ساختن زوركي باشد و از اين جهت، پروردگار منّان هيچگونه فشاري را بر طبقه زنان اراده ننموده و آزادي را براي گريز از فتنه‏ها و بلاها معيّن نموده و تبعات مناسب آنرا نيز مشخص كرده تا اين موجود باارزش وسيله‏اي براي تخليه عقده‏ها و ناكامي‏هاي مردان نشود و بتواند ادامه زندگي را به ميل و اراده‌ي خود طي نمايد.
رساله آزادي، اثر آيت الله بروجردي

۱۳۸۷ فروردین ۲۴, شنبه


حجاب بايد جنبه فرهنگى داشته باشد نه تحميلى
بدان‏كه پوشش از براى زنان، به مثابه حفاظت از دُرّ بوده كه از دزدان روزگار مى‏شود، و امّا اين حراست مى‏بايد جنبه فرهنگى داشته باشد نه تحميلى كه اگر به زور انجامد به خلاف اهداف شارع مقدّس مى‏رود و امكان اصلاحات نفسانى فردى و عمومى را از دست مى‏دهد.
در كيفيّت آن مى‏بايد به شرايط مدنى و محلّى بنگرند و مصالح خانواده را در ابعاد اعتبارى و اخلاقى رعايت كنند.
آنچه كه به فقه شيعه مربوط است، پوشاندن تمامى اندام است و تنها مجوّز براى باز گذاردن، دو كف و روى دستان است و گِردى صورت، يعنى محلّ تيمّم. البته قيد نشده كه اين پوشش بايد با چادر صورت گيرد فلذا چنانچه بانوئي با مانتو، دامن و يا كُت و شلوار، بتواند نظرات جنس مخالف را از خود دور كند، مى‏تواند جايگزينى براى مدل سنّتى باشد.
علّت رنگ مشكى چادر، دافعه آن بوده، ولى اگر كسى با چادر سياه، حالتى نااستوار و غير اصولى داشته باشد حجابش لوث شده و قادر به تأمين امنيّت روح و جسم و اعتقادات خويش نخواهد بود.
نكته مهم آن است كه اصل در قانون حجاب، كمك به حفظ عفّت، عصمت و پاكدامنى بوده و يقينا نجابت و تقوا را نمى‏توان با لباس تأمين نمود، بلكه فكرى مى‏خواهد الهى، و احساسى شريف را مى‏طلبد كه قدر خود را بداند و با طرح خويش به عنوان ابزار تعشّق و تعيّش از منزلت اوّليّه خود نكاهد و قيمت و بهاى خداداده را ارزان نفروشد كه مقام بلندى را حق‏تعالى به زنان داده كه به مردان نداده و آن، در تعريف از مادران نمودار گشته و در مسئوليّت‏هاى خانه‏دارى، فرزنددارى و همسردارى، عيان شده و در يك كلام آنكه: زن، معمار مهمّى در ساختمان وجود است كه با تعهّدات او، جامعه به سمت ربوبى مى‏رود و فساد او، يك اجتماع بزرگ را متلاشى مى‏سازد و هميارى وى در جا انداختن نسخه‏هاى معنوي، زحمات انبياء را به بار مى‏رساند، و همّت ايشان در تحقّق آرمان توحيدى، حرف نخست رامى‏زند.
لذا حفظ چنين موجود بى‏نظيرى، يك امانت‏دارى صحيح را مى‏طلبد.
آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي

۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

آخرین اخبار در باره جلسه ی دادگاهی متهمین پرونده آیت الله بروجردی

طبق اخبار واصله جلسه دادگاهی ده تن از یاران آیت الله بروجردی طی روزهای شنبه و یکشنبه برابر با 5 و6 آوریل 2008 برگزار گردید که طبق نظر قاضی "شعبه 2 دادستاني دادگاه ويژه روحانيت" اجرای احکام این متهمان به دو ماه بعد موکول گردید .
علت تاخير:
در قانون مجازات اسلامي، "زندان در تبعيد" وجود ندارد، يعني قاضي فقط ميتواند حکم "تبعيد" و يا "زندان" در شهر محل سکونت متهم (تهران) را صادر کند. به عبارت ديگر "تبعيد" و "زندان" بطور همزمان غير قانوني است که اين امر توسط متهمين مذکور به دادستان (آقاي سليمي و آقاي قدياني) اعلام شد و درخواست رسيدگي مجدد شد. البته حضور پر تعداد خانواده متهمين در مقابل درب ساختمان دادگاه واقع در خيابان زعفرانيه تهران نيز در ايجاد این تاخير بي تاثير نبوده است.
از آنجا که در محاکمات دادگاه ويژه روحانيت، آئين دادرسي بطور قانوني طي نمي شود و مسئولين آن، به هر نحوي که بخواهند عمل ميکنند، فلذا بروز چنين اشتباهات فاحشي امري طبيعي است!
بدين ترتيب مقرر شد که تا دو ماه ديگر اين احکام اصلاح شده و سپس به مرحله اجرا گذاشته شود. در خلال اعلام این خبر توسط مسئولین دادگاه ویژه روحانیت، به همه متهمين پرونده بار ديگر هشدار جدي داده شد که اگر دست از ادامه فعالیت بر ندارند با تهدید ها و فشارهای مضاعفی روبرو خواهند گردید و در این ارتباط حتی خانواده های متهمان نیز مشمول این فشارها خواهند بود .
متهمین مذکور از تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشری و رسانه های خبری، بخاطر حمایت و پشتیبانی صورت گرفته تشکرو سپاس گزاری کردند.
آخرین اخبار درباره آیت الله بروجردی :
در حال حاضر بنا بر اخبار منتشره از طرف خانواده و نزديکان ايشان، آقاي بروجردي از انواع بيماريهاي مختلفی از جمله بیماریهای کليوي، قلبي، بينائي و پارکينسون رنج مي برد که نامبرده تنها اجازه دارد از داروهاي مسکن و آرام بخش که بعضاَ اعتياد آور نیز می باشند استفاده کند. سيستم قضائي ايران آنقدر نسبت به آقاي بروجردي سخت گيري ميکند که حتي مانع مرخصي درماني و يا فراهم آمدن شرايط درماني مناسب براي ايشان مي شود.

اطلاعات خلاصه شده از وضعيت آيت الله بروجردي طي 6 ماه گذشته:
آيت الله بروجردي در 5 آذر 1386 به خاطر انتشار نامه ها و اشعار ايشان در اينترنت و رسانه هاي خارج از کشور، براي چندمين بار به بند 209 زندان اوين منتقل شدند و مورد انواع آزارها و اهانتها قرار گرفت و در شرايط بسيار بد در سلولي سرد نگهداري شد که باعث تشدید بيماريهاي ايشان گردید. اشعار و نامه هاي ايشان بر طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، در چارچوب آزادي عقيده و بيان بوده و جرمي محسوب نمي شود. ايشان در اين نامه ها، از جهانيان خواسته بودند تا برای آزادي عقيده و مذهب و حق انتخاب دين در جامعه ايران، تحت حمايت عملي سازمان ملل متحد، تلاش نمایند.
در خلال شکنجه‌هاي وارده، ايشان را با چشم بسته مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند، تا حدي که بارها به حال اغما میرفتند. در نهايت در اثر شدت جراحات و صدمات، ايشان مدتي در يكي از بيمارستانهاي شمال تهران، در اتاقي اختصاصي كه بطور دائمي توسط چند فرد مسلح حفاظت مي‌شد، بستري شدند. طي مدت مذکور هيچ کس از سرنوشت ايشان اطلاع دقيقي نداشت وخانواده ایشان هيچ گونه ارتباط تلفني يا ملاقاتی با وی نداشتند. اين وضعيت تا اواخر بهمن 1386 ادامه داشته تا اينکه ايشان به بند عمومي 500 ويژه روحانيت در اوين منتقل گردید و به ايشان اجازه ارتباط تلفني و چند نوبت ملاقات در اوين داده شده است.
روزنامه الاهرام از نزدیک بودن حمله نظامی آمريكا خبر داد
روزنامه مصری الاهرام وابسته به حزب حاكم مصر در گزارشی نوشت محافل جهانی به تازگي از قريب الوقوع بودن حمله نظامی آمريكا به رژیم تهران خبر داده اند.
این روزنامه نوشت همزمان با تاكيد محافل جهاني مبني بر نزديک شدن زمان حمله نظامي آمريكا به رژیم تهران، منابع ديپلماتيک در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وین فاش كردند كه دولت چين به تازگي اطلاعات جديدي درباره برنامه هسته ای رژیم تهران به اين آژانس داده كه اين اطلاعات چه بسا شامل اسنادي است كه نشان مي دهد جمهوری اسلامی در صدد دستيابي به تسليحات اتمي است.
الاهرام نوشت منابع دیپلماتیک گفتند حتی برخی از كشورهاي ديگر كه با رژیم تهران دشمني ندارند نيز به تازگي اطلاعاتي درباره برنامه هسته ای این رژیم به آژانس انرژی اتمی ارائه داده اند.
این روزنامه نوشت سرویس اطلاعاتی روسيه به تازگي فاش كرد که حمله نظامي آمريكا به رژیم تهران ممكن است بزودی روی دهد.

دوستان، شرح غمم گوش كنيد *** آهِ دل از جگرِ سوخته‏ام، دود كنيد
من، جوانى به ره ساقى كوثر دادم *** موى صورت، به هوايش به سپيدى دادم
آنچنان دشمن نامرد، بزد زنجيرم ***‌ كه به هر عضو تنم، نام و نشانى دارم
در پى حبس، به قلبم، شررى افتاده *** كه به آن آتش سوزان، خطرى افتاده
بار الها، به حسينت، كه حسين در فِتنست *** اى قريبا، تو مدد كن كه غريب وطنست
مادرا، خيز و دعا كن كه پسر در ظُلَمست *** عصر عُسرت شد و عصيان زَمَن در تبعَست
**************
اين حسين است كه در خانه به غم افتاده *** اين غريب است كه در بند جفا افتاده
روزگارى به سر منبر و محراب، ندا مى‏داده *** حاليا عصر خموشى به خفا افتاده
اى مه نورفشان، در شب ظلمت بِنوا *** كه نَفَس در بدنش، از تب و تاب افتاده
اى رفيقان رَهَش، بال و پرش بشكسته *** همچو مرغى، به درون قفسى افتاده
فلكا، چوب بلايا، تو مزن بر لب اين افسرده *** كه به مصداق سمك، از سر موج افتاده
بارالها بِنگر، قلب عليلش ز تپش افتاده *** سكته در سجن عدو كرده و در بستر درد افتاده
از سروده هاي آيت الله بروجردي