۱۳۹۸ آبان ۲۱, سه‌شنبه

١٩ آبان، روز جهانى علم در خدمت صلح و توسعه پايدار


 علم آموخته انسان و ذخیره بشر برای درنوردیدن آینده و زیرپاگذاشتن مشکلات جاری می باشد. هر چند علمِ دست و پا شکسته تاکنون به یاری بشر آمده، ولی کارآیی آن به طوری که که ادعا شده، گسترده نبوده است. نمونه های زیادی را می توان برای ناکارآمدی علم برشمرد، علم حتی تاکنون در خدمت جنایت هم بوده که خود دلیل دیگری بر عدم کارآیی آن می باشد.

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به کنفرانس«قرآن در بستر تاریخ» مونستر آلمان نوامبر 2019

کتاب آسمانی عنوانِ نُسَخ و صُحُفی است که زمینیان آن را به ماوراء نسبت می‌‌دهند. اثبات این نکته فقط بر مبنای اعتماد می‌‌باشد؛ به این معنی که چون شما به این دین اعتماد داری پس می‌‌پذیری این کتابی که مطرح شده، کلام خداوند است.

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

پیام بروجردی به عبدالستار دوشوکی، در واکنش به بیانیه اخیرش


 ســلام بر همهٔ صاحبان وجدانی که امرار معاش آنها از دریچه «دین» و «سیاست» نيست و فردای ناپایدار خود را نمی‌سازند؛
"درود بر شمـا"

اینکه شما بعد از چهل سال از سیاست فاصله گرفتید، بسیار قابل تأمل و سپاسگزاری است.