۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

تحلیل بروجردی از نقش رسانه و تلویزیون در دنیای کنونی


 تلویزیون می تواند با استفاده از تبلیغات، نمایش راهکارهای زندگی بهتر، تشویق به مراودات عاطفی، ترغیب مخاطبین به گسترش احساس لطیف و کریمانه، وسیله‌ای برای خدمت به مردم باشد.

بیانیه هواداران بروجردی در محکومیت جنایات رژیم اسلامی در سرکوب مردم ایران

خیزش آبان در واقع تعیین تکلیف مردم با رژیم اسلامی است که چهل سال به طور پیوسته کمر به نابودی میهن و مردم ما بسته است. حاکمیت ملایان از همان آغاز تاسیس، مکتب خشونت دینی را گسترد و هر آن کس را که با آنان همراه و هم راستا نبود، حذف نمود.