۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

تحلیل بروجردی از نقش رسانه و تلویزیون در دنیای کنونی


 تلویزیون می تواند با استفاده از تبلیغات، نمایش راهکارهای زندگی بهتر، تشویق به مراودات عاطفی، ترغیب مخاطبین به گسترش احساس لطیف و کریمانه، وسیله‌ای برای خدمت به مردم باشد.
ولی تلویزیون همیشه در خدمت قدرتمندان بوده و این فرستنده پیام هیچ گاه به یاری ملت‌ها نشتابید! اگر تبلیغی برای اجناس می‌کردند، سعی‌ آنها در کلاه برداری و فریب مردم بوده است، چه ‌بسا مردم اجناس را می‌گیرند و مصرف می‌کنند و بعد می‌بینند که برایشان فایده‌ای ندارد.
تلویزیون نقش اساسی در اقتدار‌گرایی حکام دارد. زیاده خواهی حکومت‌ها از طریق تلویزیون عملی می‌شود و این وسیله ارتباطی نقش بالایی در تخریب شخصیت‌های واقعی، تغییر ماهیت‌های خداداده و تبدیل هویت انسانی دارد.
تلویزیون با پخش بعضی از فیلم‌ها می‌تواند ماهیت «بما هو انسان» را از بشر بگیرد و از اصل انسانی خود دور کند. به ویژه بر روی نسل جوان و کودکان تاثیر مخرب و منفی بگذارد.
تلویزیون نیز مانند همه ابزار و اسباب، همیشه جزء دارایی حکام بوده است. به طوری که اگر جایی کودتا می‌شد، کودتاگران ابتدا تلویزیون آنجا را تصرف می‌کردند تا بتوانند شریان تبلیغی حکومت قبل را قطع نمایند. مردم سراسر جهان نیز اسیر تلویزیون هستند. تلویزیون هم خوبی دارد و هم بدی، که متأسفانه بدی آن چه در تاثیرگذاری‌های روانی، عاطفی، اخلاقی، روحی و جسمی و چه در منابع و مقاصد دیگر بسیار بیشتر از مزایای آن است.
پس باید یک مصلحی بیاید و این روند را پالایش نماید و مصلحینی باشند که در قضیه تلویزیون‌ها، کاربرد و راهبرد آنها به داد مردم عالم برسند، تا سیطره یک مافیای دینی و سیاسی بر جهان متوقف گردد.
بروجردی، تهران- حصر خانگی
21 نوامبر 2019
برای دیدن کلیپ تصویری این پیام اینجا کلیک کنید.

هیچ نظری موجود نیست: