۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

بیانیه هواداران بروجردی در محکومیت جنایات رژیم اسلامی در سرکوب مردم ایران

خیزش آبان در واقع تعیین تکلیف مردم با رژیم اسلامی است که چهل سال به طور پیوسته کمر به نابودی میهن و مردم ما بسته است. حاکمیت ملایان از همان آغاز تاسیس، مکتب خشونت دینی را گسترد و هر آن کس را که با آنان همراه و هم راستا نبود، حذف نمود.

به خاک و خون کشیدن مردم در آبان ماه 1398 توسط استبداد مذهبی حاکم در ایران، ثابت می کند جمهوری اسلامی به هیچ قاعده‌ انسانی پایبند نمی باشد و علاوه بر این که خواست مردم برای آنها هرگز دارای اهمیت نیست، بلکه این رژیم به هیچ عنوان پذیرش انتقاد و اعتراض را ندارد.
معجون بی معنایی به نام جمهوری اسلامی که چهل سال پیش با دادن وعده های معیشتی دنیایی و آباد کردن دنیای مردم توسط بنیانگذار آن روی کار آمد، همچنان با وعده بهشت و ترس از جهنم ماشین اعتقاد سازی اش را به پیش می برد. حال آن که این رژیم خود جهنم واقعی را برای شهروندان ایرانی فراهم ساخته است. امروز پس از چهار دهه از شورش57، مردم ما در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند، ثروت آنها به یغما رفته است و در دست دژخیمانی که فقط به بهره کشی از این انسان ها می اندیشند، به گروگان گرفته شده اند.
در هفته های گذشته مردم ایران روزهای بسیار غم انگیز و سختی را پشت سر گذاشتند، در حالی که در پی قطع اینترنت توسط سرکوبگران، ارتباط آنها به کلی با دنیای خارج قطع شده بود، جلادان حاکم در پشت درهای بسته به کشتار و شکنجه مشغول بودند. قطع چند روزه اینترنت که با تحمل هزینه های گزاف صورت پذیرفت، خود گواهی است بر شدت و عمق سرکوب و سبعیتی که در نوع خود در تاریخ بشریت بی نظیر بوده است.
با فاش شدن ابعاد فاجعه انسانی در ایران و کشتار مردم بیگناه، رژیم جنایتکار اسلامی، به جای پاسخگویی به جامعه جهانی، بار دیگر  به دروغ و سناریو سازی های خدعه بار متمسک شده است تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و باز هم بیگناهان بیشتری را نابود نماید.
ملت ایران پس از چهل سال رنج و عذاب دریافته است که نه سیاست بازان در عرصه جهانی به کمک آنها خواهند آمد و نه منجی موعود و نه از خدایی که در این سال ها به او توکل کرده بودند، یاری ای خواهد رسید. امروز عدم تطابق و ناکارآمدی وعده های دینی چه در قالب متون کانونی دین و چه در قالب سخنان رهبران دینی و یا سیاستمداران حکومت دین سالار با عملکرد و نتیجه ای که عاید مردم گشته، به خوبی هویداست و هر چشم بیداری می تواند به خوبی دریابد که دین و سیاست مانند قیچی دو لبه ای به نابودی نسل ایرانی کمر همت بسته و با یاری همدیگر به استثمار این مردم پرداخته و می پردازند.
اینجاست که میلیون ها نفر از مردم ایران با نه گفتن به حکومت دینی و در اصل به دین سنتی که وعده های دروغین و خدای دروغین را به آنها معرفی کرده است و از سوی دیگر با بی اعتنایی به سیاستمداران جهانی که با بهره برداری تبلیغاتی بر امواج خون ملت سوار شده اند و یا در پشت پرده به معاملات اقتصادی سیاسی استراتژیک با جنایتکاران اسلامی مشغول هستند، راه سومی را جستجو می کنند تا شاید نجاتی حاصل شود.
نمایندگان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز و اعضای نهاد مدنی بروجردی، ضمن اعلام همدردی با ملت ایران که از سویی داغ جوانان خود را بر دل داشته و از سوی دیگر فشار و تنگی معیشتی آنان را به ستوه آورده است، این اقدامات جنایتکارانه و ناجوانمردانه نسل کشی و نابودی تمدن و سرزمین ایران را محکوم می کنند و همگان را به تشکیل یک همگرایی برای کمک و یاری به مردم ایران و سایر کشورهای منطقه از شر مافیای پلید جهانی دین و سیاست که حاکمیت ایران را هم پشتیبانی می کند، دعوت می کند.
هیئت نمایندگان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
24 آذر 98

هیچ نظری موجود نیست: