۱۳۹۸ آذر ۱۹, سه‌شنبه

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر


رعایت حقوق شهروندان از سوی حاکمان، از نفس کشیدن هم ضروری تر است.

"روز جهانی حقوق بشر" خود یک واژه نقد پذیر است. چرا که نبایست فقط یک روز  برای حقوق بشر اختصاص یابد. حقوق بشر روزانه هم نیست، بلکه ثانیه ای است، یعنی دائما باید حقوقی که خدا برای خلقش ایجاد کرده، از طرف همه رعایت بشود. انسان باید در هر لحظه هم خودش حقوق خود و دیگران را رعایت کند و هم این که دیگران باید به حق وی احترام بگذارند. به همین ترتیب مراتب بالا می رود تا برسد به حکام و فرمانروایان رعایت حقوق رعایا و شهروندان از سوی حاکمان باید از نفس کشیدن هم ضروری تر باشد.
ولی متأسفانه در جهان امروزه "حقوق بشر" شده "حقوق به شَر"! یعنی به نام حقوق بشر، شرارت می‌کنند علیه خود بشر! اموال بشریت را به نام احقاق حقوق ملی تصاحب می کنند!
بشریت امروز در سراسر جهان مظلوم است و از طرف حکام مورد ستم قرار می گیرد. زیرا که  آنها بر سر مخازن، منابع و ثروت های بشر نشسته اند و به ظاهر نایب شهروندان خود در استفاده و بهره برداری از معادن طبیعی و مخازن ملی هستند. ولی فقط برای خود و منافع خود کار می کنند. به همین دلیل است که اکثریت قاطع انسان ها در جهان،  فقیر، علیل، مریض، بیچاره و گرفتار هستند! آن کسی که باید حقوق بشر را رعایت کند، در اصل کسی است که قدرت زیاد دارد. چون قدرت بالا ایجاب می کند که انسان به پایین دست خود نوازش بیشتری داشته باشد. همیشه این بزرگ است که باید به کوچک توجه کند. چون اگر انسان ضعیف و کوچک بخواهد به بزرگتر و قدرتمندتر بنگرد و رعایت او را کند، هرگز چنین توانی ندارد. او خواه ناخواه زیر سلطه بزرگ قرار دارد.
در  مجموع در موضوع حقوق بشر همه مسئول هستند و در کل تاریخ بشریت همه تخطی کردند. از آن زمانی که قلم روی صفحات تقویم رفت و حوادث و وقایع را نوشت، از همان زمان ما نگاه می کنیم و می بینیم که انسان ها گرفتار ستم، ظلم، تبعیض، حق کشی و غارت اموال بودند.
آرزوی ما این است که این بساط نگران کننده برچیده شود!
تهران_حصر خانگی
دهم دسامبر2019
.برای دیدن کلیپ تصویری این پیام اینجا کلیک کنید 

هیچ نظری موجود نیست: