۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

سرطان معده در اثر یازده سال حبس و شکنجه آقای بروجردی

براساس خبرهای واصله از ایران، آقای بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، در تاریخ پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ (20 فوریه 2020) به طور موقت در بیمارستان بستری شد و مورد آزمایش های متعدد پزشکی قرار گرفت.