۱۴۰۱ اسفند ۲۹, دوشنبه

عاقبت ملت ما چون شود عصر فضاحت برود، گل شود


 

سال ۱۴۰۱ با تمام اتفاقات تلخ و شیرین به پایان می رسد. سالی پر از التهاب، حماسه و افتخار در وسعت بین المللی برای ملت ایران. سالی که انقلابی دیگر برای ایران رقم خورد. انقلاب به معنای یک تحول و دگرگونی اعتقادی  که در طول استیلای ۴۴ ساله یک حکومت توتالیتر دینی آرام آرام شعله هایش روشن شد و در این سال به انفجار انجامید فریاد خشمی که از گلوی دختران و زنان ایرانی بیرون آمد و حمایت مردان و پسران را برانگیخت. آنها دست در دست هم از هر نژاد و قوم و رنگ در کنار هم به حاکمیت الله ساختگی و نمایندگانش، نه گفتند. این انقلاب در درون ایرانیان انجام شده است خواه به زودی منجر به تغییر حکومت سیاسی ایران بشود و خواه به درازا بکشد.