۱۳۹۸ خرداد ۷, سه‌شنبه

قانون آزمون و خطا یک مرورگاه تکراری و زیانبار است


فراخوان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، از همه خستگان از سیاست و دیانت برای تشکیل یک کمپین جهانی
از شما دعوت می کنیم با خواندن پیام بروجردی در صورت تمایل پتیشن زیر را امضا کنید:
ما امضا کنندگان این پتیشن، بر اساس تجارب و تحقیقات فکری و عملی در طی ده ها سال،  به این نتیجه رسیدیم که هم خط سیاست در جهان ناسالم است و هم مسیر دیانت در کره زمین در همه ادوار غیر قابل تکیه است و در پاسخ به فراخوان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز که بی کفایتی دیانت موجود را در کتاب خود تحت عنوان دائره المعارف ظهور شامل هزاران سند و برهان در رد دین فراهم کرده است، اکنون ما نه خواهان سیاست حاکم بر جهان بوده و نه خواستار حاکمیت دین در همه ادیان آسمانی بر مردم کره زمین هستم.
ما راه سومی را انتخاب کرده ایم تحت عنوان نه دیانت-نه سیاست، و ما معتقد هستیم که این خط سوم به داد بشریت می رسد.
ما با قاطعیت اعلام می کنیم که این سیاست حاکم بر بشریت نه در دوران ما، بلکه در همه دوران ها همان طور که سوابق در تاریخ ثبت است، جز ستم بر رعایای ملل چیزی نداشته و همواره برای ربودن آرای مردم، چپاول بیت المال، اعمال تبعیض و انجام مسائل خلاف عدالت بوده است. و اعلام می کنیم که در پس پرده های دین فجایعی نهفته است و دیانت همواره ابزاری در خدمت فرصت طلبان و سیاستمداران برای سلطه بر مردم بوده است.
ما از همه مردم دنیا در هر کشوری با هر ملیت و نژاد و جنس و سنی، دعوت می کنیم که به این مسیر توجه کنند تا بتوانیم در رسیدن به اهداف انسانی برسیم. جهانی خالی از دروغ و جنگ و کشتار و برده داری و فقر داشته باشیم تا با  یاری همدیگر بتوانیم یک راه سومی را با شعار نه سیاست-نه دیانت به کرسی دنیا بنشانیم.
به امید پیروزی و رسیدن به اهداف

هیچ نظری موجود نیست: