۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

سوالاتی از وجدانهای بیدار

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، سوالاتی را خطاب به وجدانهای بیدار مطرح کرده اند بخصوص باورمندان به ادیان و مذاهب این سوالات را در زیر بخوانید:

1-آیا شما دین دارید؟ اگر پاسخ مثبت است،
2-از مذهبتان راضی می باشید؟
3-آیا وعده هایی که مذاهب و ادیان به پیروان خود داده اند، تحقق پذیر بوده است؟
4-دستاورد عقائد دینی در زندگی شخصی شما چه بوده است؟
5-آیا دیانت را بر اساس تحقیق و مطالعه مکفی انتخاب کرده اید؟یا انتقالات آباء و اجدادیتان بوده است؟
6-آیا حاضرید در وجدانتان اقدام به مناظرات بی طرفانه با اعتقادات توحیدی خود داشته باشید؟
7-آیا تاکنون در فضای متعادل و آرامی با تفکرات الهی خویش مباحثه داشته اید؟
8-آیا پذیرش دعاوی شارعین و دین آوران بر پایه باورداشت بهشت و جهنم بوده است؟
9-آیا دلائلِ ادیان و مذاهب دیگر را هم معاینه کرده و بدون تعصب به آن نگریسته اید؟
10- چند درصد به گفته های پیامبران خود ایمان دارید؟
11-آیا مایلید در حوزه اعتراض به خدای ساختگی وارد شوید؟
12-آیا می دانید که خدای ارائه شده از سوی ادیان با مدیریت هستی منافات دارد؟
13-آیا باور می کنید که فرمانروای کل آفرینش خلاصه بشود در مناسک و شرایع دینی اهل زمین؟

اردیبهشت 98
بروجردی- ایران، تهران، حصر خانگی 

هیچ نظری موجود نیست: