۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

مواضع ما، اعتقادی، اجتماعی، اعتباری و اخلاقی است

آقای بروجردی، در پاسخ به سوالی که از ایشان شده بود که اهداف و مواضع خود را توضیح دهند این گونه پاسخ دادند:
ما چهل سال است که حرکت علمی و تحقیقی را در پایتخت آغاز کردیم و دارای تالیفات مختلف هستیم، آثار شنیداری داریم و شاگردان بسیاری داشته ایم.
در گذشته در مقوله جدایی دیانت از سیاست حرکت کردیم که سه بار برخورد سنگین با ما شد. بار اول آن سی و پنج سال قبل بود که ما را به یک زندان ویژه به نام توحید بردند و شکنجه های بسیار دیدیم، بار دوم آن پنج سال بعد بود و بار سوم دوازده سال پیش در سال 1385 بود.
تماما به علت این که حکومت ایران خود را سیاسی-دینی می داند، با ما مبارزه می کرد. در حالی که ما کار سیاسی نمی کردیم. ما گرچه پا روی منافع آنها گذاشته بودیم، ولی با آنها نمی جنگیدیم. با این حال آنها در حذف ما همه گونه سعی می کردند، چون معتقد بودند وجود ما، مواضع ما، کلام ما، شعار ما، حرکت ما، شاگردان ما و تدریس ما برای آنها تهدید است و بالقوه و بالفعل اقدام علیه امنیت حکومت خواهد بود.

بعد از خروج از زندان مشاهده کردیم که مشکل سر حکومت و سیاست نیست، بلکه خود دین، علت العلل است. یعنی این دین است که دستاویز دیکتاتوری به حکومت می دهد. بنابراین بدون این که به ادیان و مذاهب بی احترامی کنیم، آمدیم از اسناد و مدارک خود دین، از قرآن، حدیث، روایت، سنت پیامبر و سیره ائمه برداشتیم و "عدم تطابق ثبت با سند" را آلبوم کردیم. یعنی آن حرف هایی که زده شده، ولی به آن عمل نشده است، مواضعی که از ناحیه آنها ایجاد شده و ناکارآمد بوده است و در راس آن، خدایی که ادیان و مذاهب تبلیغ می کردند را آوردیم و با عملکرد انبیا و کتب آسمانی مقایسه کردیم. دیدیم که آن خدایی که آنها آوردند و معبودی که این ها تعریف می کنند، عظمت فرمانروای هستی را خدشه دار می کند.
به این نتیجه رسیدیم که آنچه را که ادیان و مذاهب به نام خدا آوردند، ربطی به خدا ندارد و یک سری الهامات است! نه این که انبیا دروغ می گویند، نه! انبیا و اوصیا و اولیا مردان خوب بوده اند و به آنها الهام می شده است. قرآن هم می گوید "فالهمها فجورها و تقواها"، یعنی ما به همه الهام می کنیم. الهام می شد و الهام می کردند که من خدا هستم که با تو حرف می زنم، تو این حرف را بزن، پس ایشان هم می گفته است.
عقبه اش این بود که سیستم کوچک سازی خدا آشکار شد. یعنی ما دیدیم که برای کره زمین که در برابر هستی ناچیز است، یک خدایی درست شده که آمده و در تمام جزئیات مردم نظر داده است، در حالی که عظمت پادشاه آفرینش آن قدر گسترده است و زیر مجموعه اش به معنای گیتی، لایتناهی است که اصلا کره زمین در آن گم هست، بنابراین عقل قبول نمی کند که خدایی که این ها مطرح می کنند، همان مدیریت خلقت باشد.  
الان در حال انجام این کار هستیم و البته در حصر کامل قرار دارم، آزادی فعالیت علنی ندارم، نه دفتر دارم، نه جلسات عمومی دارم و نه جلسات خصوصی دارم، هیچ! تدریس من در فضای مجازی است و در حالی که در خانه نشسته ام و از همه امکانات و از همه حقوق شهروندی محروم هستم، ولی فکر می کنم که خدمت بزرگی به بشریت کردم و به زودی مردم جهان از این حرکت علمی، تحقیقی، اخلاقی، اعتباری، اعتقادی من استقبال شایان و بی نظیری خواهند کرد.

 بروجردی، دی ماه 1397
ایران، تهران، حصر خانگی هیچ نظری موجود نیست: