۱۳۸۷ مهر ۵, جمعه


براي ‏آزادي برادران علائي و آيت الله بروجردي

نورا بوستاني
منبع : واشنگتن پست، 24 سپتامبر ‏
مدافعان حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط دولت ايران روز دوشنبه در نيويورک تجمع کردند. اين در ‏حالي است که سرنوشت دو پزشک ايراني در بند که براي اولين بار در کشور مبدع برنامۀ جامع جلوگيري از انتشار ‏ويروس ايدز و درمان آن بودند، همچنان نامعلوم است. ‏
به گفته سوزانا سرکين سخنگوي پزشکان مدافع حقوق بشر مستقر در بوستون، برادران آرش و کاميار علائي که پس از ‏دستگيري از داخل منزل مادرشان در تهران توسط نيروهاي انتظامي بدون هيچگونه اتهام رسمي از اواخر ماه ژوئن در ‏زندان اوين بسر مي برند، عملا ً هيچگونه ارتباطي با دنياي بيرون ندارند. ‏
سخنرانان کنفرانس بين المللي ايدز، که ماه اوت در مکزيکوسيتي برگزار شد، از فرصت اين گردهمايي استفاده کردند و ‏خواستار آزادي اين دو برادر شدند. بيش از 3200 محقق برجستۀ بيماري ايدز و فعالان بهداشت عمومي از سراسر ‏جهان درخواست آزادي آنها را امضاء کرده اند. دستگيري برادران علائي بخشي از موج بازداشت خودسرانۀ ‏متخصصاني است که مظنون به فعاليت به نفع منافع غرب در ايران هستند.‏
هادي قائمي از فعالان بين المللي مدافع حقوق بشر در ايران در آستانۀ سخنراني احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ‏ملل در نيويورک خاطر نشان کرد،"سرکوب گستردۀ مخالفان از هر قشري در کنار انکار وقوع چنين حرکتي" يکي از ‏ويژگي هاي اصلي دولت احمدي نژاد بوده است.‏
اگرچه برادران علائي به طور رسمي متهم نشده اند، اما يک وکيل ايراني که با پزشکان مدافع حقوق بشر در ارتباط ‏است، مي گويد، بنظر مي رسد اين دو پزشک هدف شبکۀ گستردۀ تعقيب و جستجو بوده اند که توسط سرويس هاي ‏اطلاعاتي و امنيتي اداره مي شود. خبرگزاري دانشجويان ايراني در تاريخ 2 اوت بيانيۀ حسن حداد معاون دادستان کل ‏تهران را منتشر کرد. در اين بيانيه آمده است، برادران علائي در طول سفرهاي خود تلاش کرده اند افرادي را براي ‏سرنگوني دولت ايران عضوگيري کنند و آنها را آموزش دهند. ‏
حداد گفته است: "برادران علائي در تشکيل انجمن هايي دربارۀ موضوعاتي مانند ايدز شرکت داشته اند که مورد توجه ‏سازمان هاي غيردولتي داخلي و بين المللي قرار گرفته اند. آنها افرادي را عضوگيري کرده و با هدف آموزش آنها ‏براي براندازي نظام به خارج از کشور فرستاده اند. آنها بخوبي از فعاليت هاي خود و موضوعات آموزشي مانند انقلاب ‏هاي مخملي آگاهي داشتند." سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک در ماه ژوئن گزارش داد، برادارن علائي ‏به هنگام دستگيري اسناد و مدارکي در اختيار داشتند که از آنها ضبط شد.‏
سارا کالوچ سخنگوي پزشکان مدافع حقوق بشر در گردهمايي مکزيکوسيتي که هم اکنون هدايت گروهي را براي ‏آزادي برادران علائي به عهده دارد، مي گويد: "همۀ عناصر فعال در زمينۀ بهداشت جهاني، عاقلانه از تبادل اطلاعات ‏در جوامع مدني حمايت مي کنند. اگر اين موضوع تهديدي براي رژيم است، روز غم انگيزي براي بهداشت و رفاه ‏مردم ايران است."‏
اما برادران علائي هميشه تهديدي براي رژيم محسوب نمي شدند.
آنها قبل از بازداشت بخاطر فعاليت هاي مبتکرانه ‏شان در داخل کشور و در کشورهايي مانند افغانستان وتاجيکستان، جايي که با مقامات محلي و رهبران مذهبي همکاري ‏مي کردند، از شهرت بين المللي برخوردار بودند. آنها همچنين مورد تأييد و تکريم دولت احمدي نژاد قرار گرفتند و از ‏اين دولت بودجه اي براي تأسيس يک شبکۀ درماني و امدادرساني دريافت کردند که در عين حال توسط بنياد بيل و ‏مليندا گيتس، بنياد ويليام کلينتون و صندوق بين المللي سازمان ملل حمايت مي شد.‏
کالوچ دربارۀ روش ابداعي اين دو برادر مي گويد: "ايران يک برنامۀ بسيار روشنفکرانه براي آنچه که ما کاهش ‏صدمات، متادون درماني، روان درماني و مراقبت بهداشتي از مصرف کنندگان تزريقي مواد مي ناميم، داشته است." ‏اکنون مبتکران و پيشتازان اين برنامه قرباني پيشينۀ سوء حقوق بشر در ايران شده اند.‏
افراد ديگري نيز در اين ميان هستند. مهدي ذاکريان، کارشناس حقوقي که قرار بود در ترم جاري در دانشگاه پنسيلوانيا ‏سخنراني کند، در ماه اوت توسط مأموران نيروي انتظامي بازداشت شد. مدافعان حقوق بشر، اعضاي اتحاديه هاي ‏تجاري، فعالان زن و همچنين روحانيون اصلاح طلب مانند آيت الله بروجردي که خواهان جدايي دين از سياست هستند ‏نيز دستگير و زنداني شده اند.‏

هیچ نظری موجود نیست: