۱۳۸۷ مهر ۳, چهارشنبه

متن دادخواست رهبر مذهبی زنداني
آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی

به نام آفريدگار مهربان
درود بر ملّتهاي محترم و معظّم جهان. سلام بر سران مصلح و رؤساي عدالتخواه دنيا. به رغم تبليغات گسترده ي نادرست حكومت ايران ، مردم اين بخش از جهان دچار آزار مالي و اذيّت اعتباري مي باشند. ملّت ايران در حالي كه داراي بزرگترين ذخائرطبيعي هستند و صاحب بالاترين درآمد ملّي مي باشند، امّا فقيرترين و بيچاره ترين ملل عصر حاضرند. امروز افسردگي، نداري، بي پناهي، رنجوري و درماندگي معضل ايرانيان بي گناه است كه سي سال است تحت عنوان ديني دولتي، اداره مي شوند .
در اين مملكت برخلافِ شعاري كه حكّام آن مي دهند، نه استقلالي مشهود است و نه از آزادي هاي شخصي و همگاني، خبري هست و نه جمهوريّتي يافت مي شود و نه از ديانت و معنويّت آثاري باقي مانده است . از بس با چماق مذهب، بر سر و صورت جامعۀ ما زده اند، كه غيرتهاي الهي، زائل شده و تعصّبهاي معنوي، نابود گرديده، اختناق و ترور و شكنجه و آدم ربائي و مصادرۀ اموال و تبعيض به نام دين، موجب دلسردي مردم از هر نوع آهنگ خدائي شده و مردمي كه تا سي سال قبل، پايبند تعهّدات مذهبي بوده اند اكنون به تمامي زواياي خداپرستي، بي تفاوت و بدون تمايل گرديده اند .
لذا از اين تريبون آزاد جهاني، گلايۀ يك مردم سيلي خورده و ازحقوق خود منع شده را به سمع و نظر سران گرامي كشورهاي دنيا ميرسانم.
اي مدافعين حقوق بشر، به فرياد ما برسيد.
اي رئيس جمهور روسيّه،چگونه ازحكومت ديني ايران، پشتيباني مي كنيد در حالي كه، خون رعيّت زمين خورده، از چنگال هيئت حاكمه اش مي ريزد؟ برهمگان، علني شده كه حمايت گستردۀ روسيّه و چين، باعث فزوني استبداد داخلي در ايران گرديد .
آقاي رئيس جمهور چين، شما بايد در قبال اين كمكها و موضع گيري هاي ناعادلانه كه موجب تجرّي رژيم اسلامي ايران مي شود و فشارهايش بر مردم ضعيف و نحيف ايران، مي افزايد، پاسخگوي تاريخ معاصر جهان شويد؟
آقاياني كه در اجلاس غيرمتعهّد ها در تهران شركت ميكنيد، هيچ ميدانيد كه با اين عمل، رنگ وجاهت به احكام ضدّ بشري حكومت ما مي دهيد و آنها را در انهدام فرزندان اين آب و خاك، جسورتر مي نمائيد؟
اي مسئولين شوراي امنيّت سازمان ملل متّحد، به خاطر وجدان بشريّت، به داد ما برسيد، من از مدخل يك زندان مخوف به شما عارض مي شوم ؛ گناه ملّتي كه نمي خواهد زير پرچم مذهب خون ريز و آدمكش برود، چيست؟
من به عنوان، پيشواي مذهبي زنداني كه ايّام زيادي را در زنجيرهاي شكنجه بار حكومت ستمديني ايران، به سر برده ام، از تمامي آزاديخواهان جهان، مي خواهم تا نمايندگاني بفرستند و ازحقيقت امور داخلي ِ جامعۀ ايراني، مطلع گردند.
اي مدافعين حقوق بشر به فطرتتان سوگند كه ما انسانيم ولي از حيوانات درنده، بدتر با ما برخورد مي شود .
اي مبلغان ديني جهان، در اين قسمت از دنيا، با تحريف توحيد آبروي خدا مي رود .
اي پاپ اعظم، براي حفظ اعتبارات الهي و مقدّسات معنوي، به داد ما برسيد .
اي علمای يهود، نالۀ ما را طنين دهيد كه ما با همۀ اديان در پرستش پروردگار، شريك هستيم .
اي حوزه هاي مذهبي اسلام ، اي گردانندگان جامعۀ الأزهر مصر، اي بزرگان دارالفتواي عربستان، به كمك اسلام بشتابيد كه اسلام سياسي، چيزي از حقيقت قرآن و پيامبرش، باقي نگذاشته است . اي دولتهاي طرفدار حكومت ديني ايران، بدانيد كه در قلع و قمع ملّت گرفتار ما، همۀ شما سهيم مي باشيد . من با حالتي بيمار و در حال مرگ، اتمام حجّت نمودم.
سيّد حسين كاظميني بروجردي – زندان اوین
سوم مهرماه 1387 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست: