۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه


پرسشی صریح در محکمه وجدان

شما كه در مراسم نماز عيد فطر شركت مى‏كنيد؛ آيا روزهاى ماه مبارك را در اصلاح نفْس گذرانده‏ايد؟ آيا شبهايش را در بازسازى تفكّرات توحيدى سپرى نموده‏ايد؟ آيا اعضاى بدن را در بيمارستان رمضان معالجه نموده‏ايد؟ آيا ديدگاهتان در مسائل معنوى، كامل شده؟ آيا فلسفه امساك را آموخته‏ايد؟ آيا حكمت افطار را دريافته‏ايد؟ آيا وجدان خويش را تقويت كرده‏ايد؟ آيا از ماه ولادت پسر و شهادت پدر، در شناخت عمومى وارثان اَسماءُ الْحُسنى‏ بهره گرفته‏ايد؟ آيا صبر را كه يكى از نامهاى اين ماه بود ايّوبى كرده‏ايد؟ آيا ايثار را علوى كرده‏ايد؟ آيا در برخورد با موارد مالى از خديجه الگوگيرى نموده‏ايد؟ آيا در شبهاى قدر، به احياء وجودتان انديشيده‏ايد؟ آيا از قطرات خون على در محراب رمضان در وصل به معبود، نيرو گرفته‏ايد؟

« به اميد اين كه پاسخها مثبت باشد »

هیچ نظری موجود نیست: