۱۳۸۷ مهر ۱۳, شنبه

بيانيه ياران و هواداران پيشواي ديني زنداني، آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي
در اعتراض به دومين سالگرد بازداشت، سركوب و شکنجه ايشان و هوادارانش

او چون ستاره اي در آسمان شب زده استبداد ديني، درخشيد. ستاره اي که درخشش آن، چشمان ده ها ميليون انسان خسته از سلطه ي دين سياسي را روشن ساخت و نور اميد را در دل آنان زنده کرد.
دو سال پيش در 16 مهرماه 1385، همزمان با ايام جشن باستاني مهرگان، بار ديگر ضحاک ماردوش با ياري اهريمن افسونگر، بند گسست و چنگال خونين و پليد خود را به نام مذهب بيرون آورد تا انتقامي سخت از فرزندان کاوه آهنگر بگيرد. سالهاست که اهريمن پليد حکومت ستم ديني، در ايران زمين از حربه دين و مذهب براي نابودي مليّت و بدنام کردن خدا و ارزش هاي اخلاقي اين مرز و بوم بهره مي برد.
زندگي اين ايراني آزاديخواه در طي ساليان گذشته همواره در تلاطم بود. سي سال مبارزه و تلاش، چهارده سال رنج، تهديد، فشار و بازداشت، دو سال زندان با تحمل شکنجه هاي روحي و جسمي، ابتلا به انواع بيماري هاي مختلف، كشته شدن پدر و مادر و تني چند از ياران، ترور شخصيت، مصادره كليه اموال، سرگرداني و آزار و اذيت خانواده و ياران و ديگر جنايات اين رژيم اهريمني، اين مبارز نستوه را به چالش طلبيده است.
اين رنج ها و مصائب صرفاً به خاطر اعتقاد به انديشه جدايي دين از سياست و پافشاري بر مواضع خويش براي دفاع از آزادي، آزادگي و حقوق انساني مي باشد. اين رهبر ديني دو سال است که در زندان به سر مي برد، ليکن با شجاعت و صلابتي كم نظير از داخل زندان بدون هيچ گونه سازش با حکومت، همچنان برمواضع خود پافشاري مي کند و دست از مبارزه بر نمي دارد؛ به طوري که مقامات قضايي حکومت و بانيان حصر خود را به تنگ آورده است.
او از داخل سلول تنگ و تاريک خود نداي آزادي سر مي دهد و از همگان ياري مي طلبد تا بتواند صداي ميليون ها انسان زنداني در زندان بزرگ اين سرزمين خسته از سلطه نعلين ( آخونديسم ) را به گوش جهانيان برساند.
رخدادهاي اين دو سال گذشته نشان داد که با وجود تهديد، نيرنگ، دروغ پراکني و سانسورشديدي که اين رژيم براي بايکوت و تحريف اخبار مربوط به ايشان و يارانش به کار برده است، باز هم مردم جهان بيدار و آگاه هستند و وجدان هاي بيدار و قلب هاي حقيقت جو به ماهيت اصلي اين مدعيان دروغين مذهب پي برده اند و با نشان دادن همدلي و همراهي و گاه با ابراز نظرات در محافل عمومي و مجامع بين المللي، خواستار رسيدگي سريع به اين پرونده گرديده اند.
اينک در آستانه دومين سالگرد فاجعه حمله نيروهاي مسلح امنيتي و گارد ويژه سرکوب حکومت استبداد ديني به منزل آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي و دستگيري ايشان و يارانشان، خاطرنشان مي کنيم که آنها زندانياني صرفا اعتقادي هستند و دستگيري، شکنجه، تحمل صدها روز حبس انفرادي و ادامه بازداشت و محاکمه غيرعلني ايشان بدون داشتن وکيل آزاد در يک دادگاه فرمايشي و اطلاق اتهامات ناروا به آنان بدون هيچ سند و مدرکي و در نهايت برنامه سازي و استفاده يک طرفه از رسانه هاي دولتي از جمله صدا و سيما و روزنامه هاي وابسته به رژيم جهت ترور شخصيت و هتک حرمت اين روحاني سرشناس بدون اين که مجالي براي دفاع از خود و عقايدش داشته باشد، مغاير با بندهاي تصریح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و حتي قانون اساسي کشور مي باشد.
بر همين اساس از تمامي سازمان ها و مجامع حقوقي بين المللي، مدافعان و فعالان حقوق بشر و وجدان هاي بيدار و انسان هاي آزاده در سراسر جهان استمداد مي طلبيم که ضمن توجه بيشتر به اين مسائل، ایشان را در اقامه دعوي علیه رژیم ایران در يک دادگاه بين المللي بي طرف ياري رسانند و با تلاش خود جهت اعطاي مصونيت جاني و حقوقي براي فعاليت هاي صلح طلبانه و غير سياسي آيت الله بروجردي، از پايمال شدن حقوق بشر در ايران جلوگيري نمايند. اين مطالبات، صرفا خواسته يک زنداني نيست، بلكه مطالبات يک مدعي العموم است که از سوي ده ها ميليون انسان مخالف دین سیاسی سخن مي گويد.
در پايان خواستار آزادي سريع ايشان و مداواي جراحات و بيماري هاي حاصل از دو سال زندان و شکنجه و اعاده حيثيت ايشان از سوي مقامات قضايي و حكومتي هستيم و آزادي ياران در بند ايشان و رفع تهديد و فشار برهوادارانشان را خواهانيم.
ما همچنان برخواسته هاي ايشان از جمله جدايي دين از سياست، آزادي انديشه، بيان و قلم، برگزاري رفراندومي آزاد در سطح کشور جهت نفي حکومت مذهبي، لغو قوانين و مجازات هاي غير انساني از جمله اعدام و سنگسار و شلاق، و رفع تبعيض هاي قومي، مذهبي و جنسيتي ، پافشاري مي کنيم.

« به اميد برقراري عدالت »
ياران و هواداران آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي در ايران و اروپا
مهرماه 1387 شمسي - اکتبر 2008 ميلادي

هیچ نظری موجود نیست: