۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت روز عدالت اجتماعی چالشی به نام فقدان عدالت

روز عدالت اجتماعی در زندگی بشر یک وزنه سنگینی است. انسان با عدالت نفس می کشد. از آنجا که اجتماع متشکل است از آحاد مردم و جامعه با گرد هم آمدن افراد تشکیل می شود، بنابراین جامعه بدون عدالت، قابل تحمل نیست، چرا که بشر از وقتی که به دنیا می آید، نیاز به اکسیژن عدل دارد.
اکنون عدالت تفاسیر مختلف دارد و هرکسی، هر گروهی، هر صنفی، هر دینی، هر آیینی، هر نهادی، هر سازمانی، هر کشوری و هر حکومتی، عدالت را برای خویش، به گونه ای ویژه مطابق با ادبیات و الفبای خود، بیان کرده، بنابراین این مفهوم غیر قابل پذیرش و تحمل شده است!
اگر عدل همراه بشریت شود، انسان هیچ گاه آرزوی مرگ نمی کند؛ خودش را در انتهای زندگی نمی بیند. آن کسی که مورد ستم قرار گرفته، فکر می کند که به خط صفر مرزی در عمر خودش رسیده است. عدل یعنی دستگیری از دیگران، عدل یعنی توجه بزرگ به کوچک، عدل یعنی نبود ستم از ناحیه قدرتمندان، عدل یعنی فقدان استبداد در حکومت گرایی.
انسان بدون عدالت، لحظه ای نمی تواند زندگی کند؛ در چنین شرایطی یا مریض می شود، یا دچار پیری زودرس می شود، یا بیماری کشنده می گیرد، یا جنون می گیرد، یا پناه می برد به مواد افیونی، یا جنایت می کند و یا خودکشی می کند. چون که عدل بر سر هر کسی چتری است، که به حقش برسد. هر انسان حقوقی دارد که در مفاد منشور سازمان ملل و یا در وجدان بشری، اثبات شده است. مرکز عدل وجدان است، چرا که انسان در برخورد با دیگران، پیش از اینکه کسی در مورد رفتار او قضاوت کند، خود می فهمد که دارد زور می گوید و حق او را پایمال می کند و یا این که به او محبت و رفاقت می نماید.
عدل از اصول اسلام است، ولی در شرایع دینی و مناسک مذهبی، زور و تبعیض بسیار و ستم فراوان مشاهده می گردد. به همین دلیل، آموزه های دینی هم نمی تواند یاریگر انسان در موارد عدل باشد.
انسان برای احقاق حقوقش به کجا پناه ببرد؟ گاه به کلیسا، گاه به کنیسه، گاه به مسجد؛ ولی پرسش این است که آیا جواب می گیرد؟ اگر جواب می گرفتند، این قدر مصرف داروهای عصبی و مسکن اعصاب و روان در کل جهان، زیاد نبود! چون آرامش دهنده ای نیست. آسایش زیر سایه عدل است.
قانون تنازع بقا که در جنگل است، در بین انسان ها هم مشاهده شده و می شود. می گوید: "هر کس زورش بیشتر، زندگی اش بهتر" ، حالا این زور بیشتر، در همه جا، ممکن است اتفاق بیافتد، ممکن است یک روحانی باشد در محدوده دیانت، ممکن است یک حاکم باشد در محدوده دولت، ممکن است یک فرد باشد در محدوده خانواده و یا یک کارمند باشد در شرایط اداره، وزارتخانه، سازمان، نهاد، این ها همه خلاف عدالت است. ما برای احقاق جامعه ای تلاش می کنیم، حرکت می کنیم و آن را آرزو داریم که در آن جامعه هرگز بی عدالتی دیده نشود. 
بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

بهمن 1396هیچ نظری موجود نیست: