۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

نمایندگان بروجردی، کاشف توحید بدون مرز حمله به گروه های دینی و فکری مستقل را محکوم می کنند

اکنون در میهن ما تفتیش عقاید در فرازهای اعتقادی، اجتماعی و اعتباری همچنان ادامه دارد که موجب بدبینی ملت از دیانت سیاسی شده و این همه محدودیت ها و بازدارندگی‌های عدالت شکن را به پای معنویات گذاشته و از هر چه عنوان مذهبی است، می‌گریزند و تهی می‌شوند. اعمال خشونت به نام اسلام که حمایل نام جمهوری شده، با گروه‌هایی که از تشیّع نشأت گرفته‌اند و شعارشان اعتلای فرهنگ شیعه می‌باشد، چه توجیهی دارد؟!
امروز به فضای باز و بدون اضطرابی نیاز داریم تا بتوانیم حداقل زندگی معمولی را داشته باشیم. درحالی که اقتصاد کشور نابود است، اعدام و سرکوب مردمی که خود را به ناچار مشغول به امور و مسائل مذهبی کرده‌اند تا خویش را از فشارها تخلیه کنند، بسی موجب تعجب و تأسف است. همچون کاری که با معلم ما کردند و او را به جرم تدریس و تبلیغ خداشناسی بدون مناسک قساوت بار و شرایع خالی از آزار و اذیت خلق، یازده سال بدون وکیل و درمان و مرخصی، در بدترین شرایط حبس کردند که اکنون تبدیل به یک اسکلت بی‌جان و کالبدی شکسته و منهدم شده است. اینک این انسان آزادیخواه در حصر خانگی قرار دارد و دوازدهمین سال حبس را که گویای نقض مداوم و آشکار حقوق بشر است، می‌گذراند. 
بهمن 1396


هیچ نظری موجود نیست: