۱۳۹۵ دی ۱۹, یکشنبه

دیدار معلم کبیر در دهمین سال درگذشت مادرش در بهشت زهرا و تجدید خاطره های گذشتههیچ نظری موجود نیست: