۱۳۹۵ دی ۱۷, جمعه

درخواست كمك فوری از جامعه پزشكان جهت درمان آقای كاظمينی بروجردی


 از آنجا كه آقای کاظمینی بروجردی در یازدهمین سال اقامت مستمر در زندان به علت وفور بیماریها، به یک مرخصی استعلاجی محدود از اوین خارج گردیدند، بدینوسیله از پزشکان متخصص در موارد مغز و اعصاب، قلب،  کلیه، جهاز تنفسی، ارتوپد، چشم و دندان،  دعوت مي شود، جهت معالجات پزشکی،  ایشان را یاری نمایند.
پزشکان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر یا اعلام آمادگی می توانند به ایمیل و شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

Email: urgentrequest30@gmail.com
urgentrequest40@gmail.com 

Tell:  +1 530 574 2777
          +31 6 85 43 7645
          +1 647 996 1417

هیچ نظری موجود نیست: