۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

پخش پیام آقای کاظمینی بروجردی در برنامه تفسیر خبر

گفتگوی مریم موذن زاده (یکی از نمایندگان آقای بروجردی) در برنامه تفسیر خبر دوشنبه 2 آذر 1394 و پیام آقای کاظمینی بروجردی در مورد عملیات تروریستی در کشورهای مختلف جهان / دقیقه 17:35
هیچ نظری موجود نیست: