۱۳۹۴ آذر ۵, پنجشنبه

پیام آقای کاظمینی بروجردی در رابطه با عملیات تروریستی در کشور های مختلف

به همه خدا جویان عالم،  
اینکه تحت عنوان  مذهب ، انسانی آزرده بشود بسی مایه تاسف است.زیر نام دین خواهی به بشریت لطمه ای وارد بشود، موجب آزردگی خاطر تمامی انسانهای با وجدان است. خداوند بشر را آفریده است برای خلافت و جانشیني خودش، و او را گر چه در آزمايشات قرار میدهد در تنگناها، اما راضی نیست که  تحت ظلم و ستم قرار بگیرد. اینکه در عناوین شریعت و آرمان بشریت جفا بشود، پذیرفتنی نیست، یعنی به اصول توحیدی نمی خورد چرا که اگر چه خداوند جهنم آفريده است برای قیامت، اما از مسیر توبه و آشتی با پروردگار، راه برای گریز از هر اذیت و آزاري باز است و نباید کسی که دم از دین می زند خشونت کند و عملی انجام بدهد که حقیقت لطافت خدا جویی، زیر سوال برود .
توصیه من همین است که هر حادثه ای که به وقوع می پیوندد در  جهان و به نوعی پای مذاهب و ادیان را به میان می آورد که از تعلیمات آنها بوده است،  باید آگاهانه برخود کرد و اینکه نفی نمود هر عملی خشنی را، از ارتباطات ربوبی، که بشر یک حافظی دارد و آن خداست و یک آورنده ای دارد که آن پرودگار است و یک میزبانی دارد این میهمان دنیای خاکی که به نام بخشنده معروف است و هرگز او راضی نیست که برای پیشبرد اهداف به اصطلاح مذهبی یا دینی از ابزار مردم آزاری و نسل کشی و خیانت های مختف  به انسانها استفاده بشود. به امید روزی که نام مذهب همیشه مترادف زیبایی باشد و اسم دین به مفهوم نوازش خلق ، و اداب و شرایع معنوی گویای لطافت و کرامت ربوبی برانسان جویای معنویات باشد.

پنج شنبه 28 ابان 19 نوامبر 2015
سید حسین کاظمینی بروجردی

ایران –تهران – زندان اوین 

هیچ نظری موجود نیست: