۱۳۹۴ آذر ۱۶, دوشنبه

قطع تماس آقای کاظمینی بروجردی با بیرون از زندان

صبح روز شنبه، 14 آذر 1394،  تلفن بند ویژه ای که آقای کاظمینی بروجردی در آن محبوس می باشد در حالی که ایشان در حال مکالمه بودند قطع شد و به مدت ٢٤ ساعت ايشان و ساير زندانيان اين بند از تماس تلفني محروم شدند.
آقای کاظمینی بروجردی در بند 325 ویژه روحانیت اوین زندانی هستند ایشان برای برقراری ارتباط با خارج از زندان مجبورند از تلفن عمومی داخل حیاط این بند استفاده کنند.
این در حالیست که با فرارسیدن فصل سرما و شرایط  منطقه کوهستانی اوین هوا بسیار سردتر می باشد و استفاده از تلفن در هوای آزاد و بدون اتاقک و سرپناه بسیار سخت و آزار دهنده است. سرمای طاقت فرسا از یک سو و بیمارهای متعدد و کهولت زودرس بخاطر شکنجه و اذیت و آزارهای یک دهه، شرایط را برای این زندانی 57 ساله مضاعف نموده است.


آقای كاظميني بروجردي در سال جاري به مدت هفت ماه از تماس تلفني محروم بودند خانواده ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی ایشان که هنوز در محرومیت دارو و درمان به سر می برد، اعلام کرد که دادگاه ویژه روحانیت از قطع ارتباط تلفني، بعنوان ابزاری برای فشار بر ایشان و سایر زندانیان استفاده مي كند، زیرا تنها راه ارتباطی با خانواده و بستگان برای زندانی است، و اين نشانگر نقض فاحش استانداردهای حقوق بشر در ایران است.

هیچ نظری موجود نیست: