۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

گزارشی از اکسیون همراهی با آقای کاظمینی بروجردی در المپیک

اکسیون بالا بردن عکس آقای کاظمینی بروجردی همزمان با برگزاری دوی ماراتون المپیک در لندن برگزار شد.
عکس های پیوست از ساعت ۱۰ صبح  تا یک و نیم بعد از ظهر در مسیر برگزاری مسابقه گرفته شده است همچنین، در دقایق 7:00، 45:06، 02:04:00 عکس آیت الله بروجردی در جلوی دوربین های تلویزیونی بالا برده شد.
این اقدام در پی درخواست آقای کاظمینی بروجردی از شرکت کنندگان المپیک در همیاری با  ملت ایران صورت گرفت.
در این پیام آقای کاظمینی بروجردی ضمن شرح وضعیت اسفناک و بحرانی خود و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران همچنین خطرات رزیم ستمدینی ایران رابرای منطقه خاور میانه یادآور شده و از انان خواسته اند که سفیران ملت مظلوم ایران بوده و هر یک در کشور خود هموطنانشان را به یاری مردم ایران و منطقه فراخوانند.
امید است که به زودی و با تلاش موثر این تاریکی مطلق از سرزمینمان ایران رخت بربندد ونور و روشنایی دوباره بر آن تابیدن گیرد.
متن کامل این نامه در اینجا قابل دسترسی است.

هیچ نظری موجود نیست: