۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

شرایط حاد جسمی آقای کاظمینی بروجردی و استمرار عدم درمان مناسب

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "روحانی مبارز آقای بروجردی همچنان در شرایط حاد جسمی بسر می برد اما دادگاه ویژه روحانیت ( دادگاه سرکوب روحانیون مبارز) ولی فقیه علی خامنه ای  از درمان وی خوداری می کند.
روز یکشنبه  28 اسفند ماه دادگاه ویژه روحانیت برای فریبکاری و سلب مسئولیت از عمل غیر انسانی مسمویت عمد آقای بروجردی ،پس از بیش از یک هفته اقدام به انتقال  آقای کاظمینی بروجردی به بیمارستان نمود. این زندانی عقیدتی، پس از تحمل چندین روز درد و رنج ناشی از عوارض مسمومیت به بیمارستان مدرس منتقل گردید اما بدون هیچ اقدام درمانی همان روز مجددا به زندان بازگردانده شد.
زندانی عقیدتی و مخالف ولی فقیه ،آقای بروجردی همچنان در شرایط حاد جسمی بسر می برد و جان او در معرض خطر جدی است اما دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه علی خامنه ای از درمان جدی وی خوداری می کند.
یادآوری میگردد، این روحانی مبارز و مخالف ولی فقیه،روز جمعه 19 اسفند ماه  در اثر مسموم نمودن عمدی غذای وی دچار مسمومیت شدید گردید و متعاقب آن دچار عوارضی مانند  دفع خون در ادرار و مدفوع گردید. و روزها بدون هیچ اقدام درمانی در زندان نگه داشته شد.
سرانجام با مراجعه مکرر خانواده این زندانی به دادگاه ویژه روحانیت و درپی درخواست ها و پیگیری های متعدد سازمانها، نهادها و افراد مدافع حقوق بشر نسبت به اقدامی موثر و فوری برای درمان ایشان، طی یک اقدام صرفا نمایشی، به بیمارستان مدرس برده شد و در همان روز به زندان برگردانده شد.
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران ، نسبت به خطر جدی که جان آقای بروجردی را تهدید می کند  و خطرحذف فیزیکی  وی  هشدار می هد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی خواستار مداخله فوری برای نجات جان  این روحانی مبارز است.


۱ نظر:

آرمان از ایران گفت...

بادرود و تبریک سال نو
بنظرمن مجامع بین المللی حقوق بشر وظیفه دارند که برای نجات جان زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدامات عاجل انجام دهند.