۱۳۸۷ مرداد ۲۲, سه‌شنبه


اجراي حكم هفتمين نفر از متهمين پرونده آيت الله كاظميني بروجردي

علي اربابي متهم رديف يازدهم پرونده آيت الله بروجردي درروز سه شنبه مورخه 22 مردادماه به دادسراي ويژه روحانيت احضار و جهت اجراي حكم دو سال حبس تعزيري ، روانه زندان اوين گرديد .
وي پس از بازداشت در نيمه مهرماه 1385 به علت حمايت از آيت الله بروجردي تحت انواع شكنجه‌ها قرار گرفت و در دي ماه 1385 با قيد وثيقه 100 ميليون توماني آزاد گشت ولي در اسفندماه همان سال مجددا بازداشت شد .

هیچ نظری موجود نیست: