۱۳۸۷ مرداد ۲۱, دوشنبه


اجراي حكم ششمين نفر از متهمين پرونده آيت الله كاظميني بروجردي

حسن هريسچيان، 35ساله، متهم رديف دهم پرونده آيت الله كاظميني بروجردي روز دوشنبه برابر با 21 مردادماه جهت اجراي حكم 2 سال حبس تعزيري به دادسراي ويژه روحانيت احضار و و به زندان اوين منتقل گرديد .
وي در 15 مهرماه 1385 به همراه صدها تن ديگر به دليل حمايت از آيت الله بروجردي روحاني آزاديخواه بازداشت گرديد و تحت انواع شكنجه‌ها در زندان اوين قرار گرفت و سپس با قید وثيقه 100 ميليون توماني آزاد شد.
ايشان متاهل و صاحب يك فرزند مي‌باشد. وي مهندس عمران است كه از شغل دولتي خود اخراج گرديد.

هیچ نظری موجود نیست: