۱۳۸۶ آبان ۱۵, سه‌شنبه

شکوائیه ی جمعیت مردمی حمایت از آیت الله بروجردی در ایران
به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

بیش از یکسال از بازداشت و شکنجه ی روحانی آزادیخواه آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی در ایران می گذرد . ایشان بعنوان رهبر اپوزیسیون مذهبی در ایران ، از زمان وقوع انقلاب 57 تا کنون ، همواره مغضوب حکومت بوده در حالیکه آرزوی قلبی اش همواره نهادینه شدن آزادی اعتقادی در ایران زمین و سایر ملل دنیا بوده است . ایشان بخاطر این اندیشه ی مترقی ، تا کنون هزینه های سنگینی را متحمل گشته ولی مجامع و مراجع تصمیم گیرنده ی حقوق بشری دنیا ، حمایت بایسته ای از این چهره ی محبوب و مردمی در ایران بعمل نیاورده اند .
تنها جرم آیت الله بروجردی ، وجدان بیدار اوست . ایشان در طول فعالیتهای مذهبی خویش ، بدون لحاظ کردن رنگ ، مذهب ، نژاد ، فرهنگ و قومیت ، اصالت را در کرامت انسانی می نگریست و بدین خاطر است که در طول سالیان گذشته ، از حمایت تعداد کثیری از اقلیتهای مذهبی و پیروان ادیان و مذاهب غیر مسلمان در ایران بهره مند شده بود . حکومت جمهوری اسلامی ایران بدلیل افکار ارتجاعی بسیار خطرناک ، همواره دگر اندیشی و جدائی از اندیشه ی انقلاب 57 را جرمی بزرگ تلقی کرده و در این راستا اقدام به سرکوب و حذف دگراندیشان در کشور نموده است .
پرسش ما از سازمان ملل متحد و مخصوصا شورای حقوق بشر سازمان ملل این است که چرا حمایت قاطعانه از آیت الله بروجردی را امری واجب و فوری تلقی نمی نمایید ؟ مسئله ، مسئله ی شخص نیست بلکه مسئله ی نقض آزادیهای فکری و اعتقادی در ایران است . بعنوان جمعیت مردمی حمایت از آیت الله بروجردی در ایران ، با تقدیم این شکوائیه ، خواستار رسیدگی فوری برای آزادی آیت الله بروجردی و سایر زندانیان اعتقادی و همچنین صدور قطعنامه ای در الزام حکومت ستم دینی ایران ، برای در نظر گرفتن آزادیهای فردی و اعتقادی در کشور می باشیم .
جمعیت مردمی حمایت از آیت الله بروجردی در ایران
6 نوامبر 2007
رونوشت :
بان کی مون دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
عفو بین الملل
پارلمان اروپا
وزیر خارجه محترم نروژ
نخست وزیر محترم استرالیا
نخست وزیر محترم نیوزلند
نخست وزیر محترم کانادا
دیده بان حقوق بشر واشنگتن
کمیته سازمان ملل متحد علیه زجر و شکنجه

هیچ نظری موجود نیست: