۱۳۸۶ آبان ۱۸, جمعه

شیرین عبادی در مصاحبه با فیگارو

شيرين عبادي که به دليل دفاع از زندانيان سياسي و حقوق زنان در ايران، در سال 2003 جايزه صلح نوبل را از آن خود کرده ‏است، در مصاحبه اي با فيگارو به بحث پيرامون ضرورت توقف غني سازي اورانيوم و همچنين عدم کارآيي تحريم هاي اعمال ‏شده از سوي جامعه بين الملل مي پردازد.
‏‎‎آيا شما از وقوع جنگ بين ايران و امريکا نگران هستيد؟
‎بله، نگرانم. درست به مانند مردم ايران. زماني که جرج بوش و کاندوليزا رايس از "گزينه" بمباران ايران سخن مي گويند، مطمئناً ‏نگراني هم وجود دارد.
‏‎‎به نظر شما چه مسأله اي مي تواند باعث جلوگيري از وقوع اين جنگ شود؟
‎ ‎منطقِ ِ بين دو طرف. از طرف ايران، منطق حکم مي کند به توصيه هاي سازمان ملل گوش دهد. براي مردم ايران به هيچ وجه ‏منطقي نيست که پشت يک ديوار بمانند و بگويند که ما هيچ رابطه اي با جهان خارج نداريم. تمامي کشورهاي جهان از ما مي ‏خواهند که برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف کنيم و به همين دليل منطقي نيست که اين کار را نکنيم. ‏از طرف آمريکا، منطق حکم مي کند که از ماجراجويي نظامي و فاجعه بار خود در عراق درس بگيرد. امريکا به هيچ وجه نبايد به ‏صورت نظامي به ايران حمله کند. مردم ايران ملتي غيور و مقاوم هستند و به شدت از خود دفاع خواهند کرد.
‎‎آيا اعمال تحريم هاي بازرگاني راه حل بهتري براي مجاب کردن تهران به تغيير در سياست هسته اي خود نيست؟‎
‎‎‎تحريم هاي اقتصادي هيچ گاه کارساز واقع نمي شوند، زيرا چنين تحريم هايي هميشه به مردم ضربه مي زنند تا به دولتمردان. مردم ‏ايران هيچ گاه اعمال تحريم هاي اقتصادي را تصديق نخواهند کرد. برعکس چنين تحريم هايي مي تواند مردم را عليه غرب ‏بشوراند. من به تحريم هاي سياسي معتقدم: به حداقل رساندن روابط سياسي با يک حکومت ديکتاتور مي تواند مفيد واقع شود.‏از زماني که پرونده هسته اي به اين حد از اهميت رسيده، در غرب ديگر کمتر به افزايش نقض حقوق بشر در ايران پرداخته مي ‏شود. وضعيت زنان و آزادي آنان روز به روز تحليل مي رود. حق آزادي بيان به سخره گرفته مي شود: مطبوعات مستقل از سوي ‏حکومت توقيف و برخي روزنامه نگاران به زندان افتاده اند. تظاهرات و تجمعات دانشجويي به شدت سرکوب مي شوند.
‏‎‎آيا شما با جدايي دين از سياست در ايران موافق هستيد؟
‎ ‎بله، من موافق جدايي دين از سياست هستم. آميختن دين و سياست به دولتمردان اجازه مي دهد تا از اعتقادات عميق مذهبي در نزد ‏اکثريت ايرانيان به نفع خود سودجويي کنند. امروز هرکس که تأييديه مقامات مذهبي را نداشته باشد نمي تواند در انتخابات شرکت ‏کند. ولي اين تنها مانع نيست. سياست ايران از سوي سپاه پاسداران انقلاب نيز تحت کنترل است.

هیچ نظری موجود نیست: