۱۳۸۶ خرداد ۳۱, پنجشنبه

اعلان حمايت علماء و مراجع مبلّغين دين سنّتي از مواضع اصولي ، انساني و اعتباري پيشواي مذهبي زنداني ايران
بدينوسيله به استحضار دادگاه تاريخ و محكمه وجدان بشريّت ميرساند كه رهبر مستقلّ مذهبي زنداني ، آقا سيّد حسين كاظميني بروجردي ، سالهاي متمادي است كه ، بي شائبه تبليغ آفريدگار بزرگ را ميكند و مبلّغ دين غير سياسي بوده و تحت هيچ شرايطي حاضر به فروش آئين آباء و اجدادي خود به سوداگران دين فروش نميباشد .
او در مسير معرّفي دين داري واقعي چنان عمل نمود كه ده ها هزار نفر از مردمِ بريده از خدا ، در جلسات ارتباط با معبود ، اجتماع مي كردند و منظره اي زيبا و دلربا تشكيل مي دادند .
وقتي كه استاديوم هاي ورزشي را تبديل به معبد ميكرد و به جاي هياهوي ورزش خواهان ، ناله هاي دلنواز توبه كنندگان به در گاه الهي را ملاحظه ميكرديم ؛ به حقّانيّت رسالت اين عاشق ربوبي ، آگاه مي شويم .
در آخرين مجلس موعظه و مرثيه فاطمي او ، بزرگترين استاديوم سر پوشيده كشور و ميادين اطرافش ، پيروزي مذهب غير سياسي را بر معادلات دنيوي و پليسي حاكم ، نشان داد و تعريف كاملي را از جايگاه وحي حكايت كرد .
سنّت ديرينه حافظان شريعت احمدي ، روگرداني از دنيا طلبي و رياست خواهي بود و بر اين اساس ، از زمان غيبت امام عصر ، هرگز شريعتمداران پاك طينت به گرد سياست نچرخيدند و نان به نرخ روز نخوردند و الان نيز فقهاي بيعت كرده با امام غائب ، دست به سوي دولت نميبرند و تِز ناهنجار و ناهموار و نا مشروع ديانت ما عين سياست ماست را امضاء نميكنند .
آقا سيّد حسين كاظميني بروجردي با كمال شجاعت اَذان رهائي سر داد و اقامه نصرت خداي متّهم شده در ايران را گفت و در اين مسير ، خانواده و پيروانش زنداني شدند و شكنجه گرديدند و هم اكنون ، نواميس او دربه در كوچه و خيابانند و خودش در احتضار به سر مي برد و چشم به راه مناديان حقوق بشر دارد تا صدايش را در شوراي امنيّت سازمان ملل ، اقتدار بخشند و مصونيّتي در خور فضائل توحيدي برايش بگيرند .
اين بازمانده مذهب سازش ناپذير ، در زندان اوين ، حمايت جهاني را ميخواهد و سازمان ملل متّحد را به ياري ميجويد .
به امّيد آزادي سريع او و آوازه ي كلامش ، تا كه هر ايراني بتواند آزادانه به پرستش خداوند بپردازد.

هیچ نظری موجود نیست: