۱۳۸۶ خرداد ۳۱, پنجشنبه

ليست اتهامات آيت الله سيّد حسين كاظميني بروجردي

1. محاربه و افساد في الارض !
2. تشكيل دسته و جمعيّت غير قانوني با هدف بر هم زدن امنيّت كشور !
3. اقدام مسلّحانه عليه نظام !
4. تبليغ عليه نظام !
5. اقدام عليه امنيّت ملي !
6. تحريك مردم عليه نظام !
7. آمريّت در آدم ربائي به عنف و تهديد و شكنجه آنها !
8. آمريّت در ايراد ضرب و جرح مأمورين دولتي در حال انجام وظيفه !
9. تمرّد نسبت به مأمورين دولتي و مقاومت در برابر آنها با نشان دادن اسلحه!
10. قدرت نمائي با اسلحه (شمشير ، قمه ، چاقو ) !!!
11. آمريّت در اسيد پاشي !
12. اهانت به مقام معظم رهبري !
13. اهانت به مراجع تقليد !
14. توهين به مقامات قضائي و مسئولين وزارت اطّلاعات !
15. اخلال در نظم عمومي !
16. نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي !
17. افتراء به مسئولين نظام !
18. غصب عناوين كاذب و مجعول !
19. بدعت گذاري در دين !
20. پناه دادن به متّهمان تحت تعقيب قضائي و تهيّه منزل براي مجرمان !
21. تحريك نيروهاي نظامي به عصيان و عدم اجراي وظائف قانوني !
22. آمريّت در آتش زدن موتور سيكلت !!
23. آمريّت در تخريب اموال عمومي و خصوصي !
24. هتك حيثيّت روحانيت و سوء استفاده از لباس !

هیچ نظری موجود نیست: