۱۳۹۹ خرداد ۲۵, یکشنبه

" انتظار"

پادکست چلچراغ واژه ها، قسمت شانزدهم
انتظار در همه شئون زندگی مردم دخیل است، راه دارد، جریان دارد. انتظار یعنی توقع، یعنی چشم به راه بودن  برای چیزی در امری، در موردی، انتظار در فرهنگ ما به معنای ناامیدی از آنچه که هست،
به خاطر عدم تأمین ما در قضای حوائج ما و رو کردن به جانبی که برای ما اثبات شده، آنجا آن مرکز، آن شخص، آن قدرت می تواند این ناکامی های ما را برطرف کند، انتظار در این ادبیات، باعث می شود تا ما از انتظارات ناامید نشویم و به سوی گرفتن حقوقمان حرکت کنیم، در این راستا معالمی لازم است، دانستنی هایی به کار می آید، ابزار کار است، اگر بخواهیم به یک شهری سفر کنیم نیاز به یک جاده، وسیله نقلیه، نقشه و برنامه داریم در این موقعیت انتظار هم همینطوراست، نقشه پردازی نقش اساسی دارد و کارپردازی نیاز به مصالح و ابزار و اسباب و وسائل دارد، توشه می‌خواهد، که این دو چیز است، یکی معرفت است و یکی صبر، چون اگر صبر نباشد، پیشروی در مسیر انتظار غیرممکن است، زیرا که ما انتظار داریم از یک منبع مجهول، نامعلوم، غیرقابل دسترس برای ما، که حوائجمان را از او بگیریم، نیازهایمان را اخذ کنیم، در این که یک چنین منبعی هست شک نداریم، به خاطر منابعی که عقلی و نقلی در کتاب دائرة المعارف جمع کردیم، ولی در اینکه کی بهش می رسیم، کجاست، چگونه است، چه موقع است؟ این احتیاج به مرور زمان دارد، یعنی همان صبر، با صبر به مقصد عالی خود حرکت می کنیم.

بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
خرداد99
از اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: