۱۳۹۹ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

پادویی برای استعمارگران جهانی باز هم جهالت خود را نمایان کرد!

استعمارگران ریاکاری که سالهاست با قیچی دین و سیاست و با استفاده از زر و زور و تزویر مردم را استثمار و سرکوب می کنند چشمانشان تحمل روشنگری در تاریکی را ندارد هر بار یکی از ایادی خود را برای تخریب یا تهدید یا به سکوت کشاندن بروجردی، کاشف توحید بدون مرز می فرستند تا با انواع ترفندها او را از کمپینی که سالهاست به آن مشغول است بازدارند. دست این افراد برای ما رو شده است و این هم یک نمونه از خروار است که پاسخ بروجردی به آن، در اصل پاسخی برای تمام تلاشهای مذبوحانه آنهاست:ابتدا باید گفت که تمامی منتقدین و معارضین و اعضای اپوزیسیون، که سالمند و بزرگسال هستند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند، خودشان روزی در این حکومت کاره‌ای بودند که صفحات تاریخ افشاگر آن است. هر چند بعدا از گذشته خویش دست شستند.
ثانیا پدر من از رجال روحانی زمان شاه بود که در خط جدایی دیانت از سیاست حرکت می‌کرد و در واقعه پانزده خرداد سال چهل و دو، جزو گروه مخالفین سیاست و در طیف سید ابوالقاسم خویی، مرجع بزرگ شیعیان بود و به همین لحاظ بعد از انقلاب، او را محصور در خانه کردند، به قتل رسانده و حتی قبرش را که در مسجد نور واقع در میدان خراسان بود، تخریب نمودند و بدنش را هنگامی که من در زندان اوین و در بخش سری و امنیتی وزارت اطلاعات بودم، به پادگانی متروک در خیابان خاوران بردند و آتش زدند.  
ثالثا شما به طور حتم مجموعه تحقیقات و کشفیات علمی و فنی و تخصصی مرا در دهه اخیر ندیده‌اید، وگرنه این‌گونه با کمال اطمینان علیه یک محقق و مکتشف دینی که علیه مذهب سخن می‌گوید، حرف نمی‌زدید. اگر به خود زحمت می‌دادید و یا از فراماسون‌های پشت پرده و مافیای رسانه‌های بین‌المللی اجازه می‌گرفتید تا دانسته و عاقلانه و آگاهانه صحبت کنید، هرگز چنین کلمات بی پایه و بی اساس را بر زبان نمی‌آوردید. اگر کتاب دایره ‌المعارف ظهور را معاینه و ملاحظه می‌نمودید که متشکل از هزاران نسخه افشاگرانه علیه دین می باشد و هیچ مرجع دینی قادر به تکذیب آن نیست، چرا که از منابع داخلی اسلام و از مجاری قرآن و احادیث و روایات و اقوال‌النبی و اقوال‌الائمه و سنت برگرفته شده است، هرگز این سخنان وجدان‌ستیز و عدالت‌زدا را ادا نمی‌نمودید. به طور حتم مشی و مشرب و مکتب مرا هیچ کس با این کم و کیف از ماسبق و حال نداشته و امروز کسی جرات ندارد که مقدسات یک میلیارد و نیم نفوس مسلمین را به چالش بکشاند و همزمان در یک کشور مبتنی بر اسلام زندگی کند.
البته این‌گونه حملات بی پایه و اساس و هوچی‌گری‌های معلوم‌الحال، تازگی نداشته و بعد از یازده سال که از زندان اوین خارج شدم و با تنی علیل و بدنی نابود شده بیرون آمدم، به جای تشویق و خوشامدگویی از سوی مدعیان آزادی و مقابله با نظام، تحت سانسور کامل و بایکوت جامع خبری قرار گرفتم و آن بروجردی که در ماهواره مورد تبلیغ قرار می گرفت، اینک فراموش شده و بر طبق سیاست هدف‌دار برون مرزی از او یادی نمی‌کنند تا مثل شمایی پیدا شود و چشم بسته بر روی حقایق مسلم تاریخ، این‌گونه اراجیف بگوید.   
بروجردی، ایران، تهران
27 خرداد 99                                                                                                                                                 

هیچ نظری موجود نیست: