۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

"عناصر پنجگانه: توشه‌های مسیر انتظار"

پادکست حلقه های مفقوده، قسمت هجدهم

جمعه تون بخیر
برای رسیدن به اهداف تلاش لازم است. هر کاری با توجه به اهمیتی که دارد، به همان اندازه، تلاش، کوشش و جهش می طلبد. وقتی انسان می‌خواهد غذا درست کند، تلاشش مال چند ساعت قبل از آن است. موقع رانندگی هم باید تمرکز داشته باشد، اگر کسی قصد تحصیل داشته باشد هم باید افکارش را متمرکز کند، همه این‌ها اسباب و ابزار است.

راهی که دور و دراز هست همه جوره نیازمند تسلیحات است. باید آن پنج عنصری که مدنظر است، احساس، اعصاب، افکار، اخلاق و اعمال در شخص اجتماع کند:
انسان باید احساس خود را به راهی که بدان دعوت شده است، متمرکز کند. یعنی حسی که در برابر هر چیزی دارد، باید تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اعصابش باید به همان اندازه قوی باشد و نسبت به مسائل دیگر واکنشش کمتر باشد.
 همچنین در مورد افکار، فکر پراکنده است، می پرد، تمرکز دادن به فکر یکی از شرایطش همین است که انسان درباره موضوعات دیگر به  گونه ایی فکر کند که اندازه و قدوقواره اش ایجاب می کند. اشخاص و اشیا در این غیبت اندازه شان به مقدار ساختار غیبت است " و ما الحياة الدنيا إلّا لعب و لهو" یعنی به کلی، بچه بازی و بیخودکاری است. پس افکار باید خیلی بلندتر باشد.
در مورد اعمال هم، انسان باید عملکردها را در نظر بگیرد، هر چه قدر که در موارد و کارهای گوناگون قدم برمی دارد، به نسبت باید تلاشش درباره موضوعیت انتظار، فراتر و فراگیرتر باشد.
اخلاق هم به همین صورت، خلق و خو نشان دهنده این باید باشد که "منتظر" است، نه این که به کوچکترین چیزی دچار سوءظن، سوءتفاهم و سوءبرداشت شود، همین اخلاقی که الان در خانه ها بین زن و مردها رایج است. این سوء، باعث طلاق، جدایی، سردرگمی شده است. یک منتظر باید از این سوءها کنار برود و همه را به دیوار بکوبد. در نهایت امر قوای پنجگانه را مورد حمایت و حمایل قرار بدهد تا بتواند به این مسیر سخت و صعب ادامه دهد.
خدانگهدار
بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
تیر 99
 از اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: