۱۳۹۹ تیر ۱۲, پنجشنبه

"غیبت"

پادکست چلچراغ واژه ها قسمت سوم:
غیبت به معنی فقدان و نبود است. هر چند کلمه غیبت در فرهنگ شیعه یک تعریف به مفهوم نبود امام زمان دارد، ولی مفهوم غیبت در موضع ما خیلی فراتر می باشد. برای ما مساله از امام، پیغمبر، کتاب آسمانی و خدا رد شده است، زیرا همه این ها امتحان خود را پس دادند و مشخص شد که نارس و در دستگیری از بشر ناتوان بودند.
ما دانستیم که خدایی که به وسیله ادیان و مذاهب تعریف شده است، یک خدای ناکارآمد بود. در قرآن به طور علنی دیده می شود که خدا گفته "ادعونی استجب لکم"، بخوانید مرا که جواب می ‌دهم. یک عمری همه خواندند، به ویژه آنهایی که قرآن خوان بودند، قاری بودند، تجلی شریعت بودند، همه خواندند و هیچ استجبی نداشت و پاسخی نیامد.
غیبت در مفهوم راه ما، به معنای نبود فریادرس و نداشتن ابزار برای تنفس است، یعنی اکسیژن نیست. اگر اکسیژن باشد، یک بیمار کرونایی خفه نمی شود، این بهترین تجلی برای این مثال است. اگر اکسیژن برای تنفس موجود باشد، آنگاه ما زندانی نخواهیم داشت. مجرم و فقیر نخواهیم داشت،آن فقیری که از شدت فقر می گوید دارم خفه می شوم. منظور ما از اکسیژن، این گازی نیست که درهوا وجود دارد، بلکه اکسیژن به معنای وسیله ای برای زندگی می باشد. زندگی در عصر غیبت، محال است. آیا می گویید نه؟ پس نگاه کنید به آمار و ارقام کل جهان، آیا مردم در سراسر عالم از شر فقر، بیماری، جنگ و درگیری های خانوادگی در امان هستند یا نیستند؟ اگر هستند، پس این آمار و ارقام چه می گوید؟ اگر نیستند این همان غیبت است، یعنی نبود راحتی برای نسل بشر!
ما غیبت را در معنویات و مادیات می دانیم. همان گونه که خود قرآن می گوید: "و ماالحیات الدنیا الا لعب و لهو"، دنیا بر اساس بازی، بازیگری و بی اصولی خلق شده است. یعنی جدی نیست و هرگز استحکام، اصالت، هویت، قداست ندارد. تمام آن بیهوده است. سپس در عرصه مثلثی که خود کتاب قرآن مطرح می کند، این دنیا همانا "دارالغرور، متاع الغرور، بالله الغرور" است که نشان می دهد همه چیز بر اساس غرور است. غرور هم به معنی غیرواقعی و طبل توخالی می باشد.
برای مثال یک شخص به واسطه داشتن اتوموبیل گران قیمت مغرور است، در حالی که یا آن را می دزدند، یا تصادف می کند یا همراه با آن به دره می افتد. یا مثال دیگر این که شخصی مغرور به سلامتی خودش است، ولی در یک لحظه میکروبی که تنها با میکروسکوپ قابل دیدن است، در وجودش می رود و او را به اصطلاح دولا می کند، تا می کند و به زمین می اندازد. چنین مثال هایی را می توان در هر چه که به عنوان تزیینات و رفاهیات وجود دارد و هر چیزی که به انسان حال می دهد و در آن احوال مغرور می شود و به خود می بالد، مشاهده کرد.
غیبت به مفهوم غایب بودن شخصیت واقعی بشر است. انسان دارای فضایل و مناقبی است، از جمله، انصاف، مروت، ازخودگذشتگی، رحم، بردباری، حس ترحم، انس با هم جنس و همنوع، ولی غرور این ارزش ها را از بین می برد. به طور مثال، یک نفر همه چیز دارد، ولی چنان مغرور شده است که حتی فامیل خودش را نمی شناسد، رابطه خود با دیگران را بر پایه دارایی و آنچه که دارد تنظیم می کند، یعنی می گوید "کند هم جنس با هم جنس پرواز"، می گوید این ها از صنف ما نیستند، از طیف ما نیستند.
 غیبت، همیشه در طول تاریخ وجود داشته است. غیبت باعث می شود که انسان توحش پیدا کند. غیبت موجب می گردد که تمدن و تجدد، هیچ پرچم خیر برای بشر نیاورد، بلکه یک روپوشی شود برای پنهان کردن بدی های انسان که از بین نرفته است. انسان ها در هر شرایطی، حادثه ای و مشکلی، آن روی خودشان را نشان می دهند که به قول معروف می گویند، "آن روی سگم را بالا نیار". وقتی که انسان ها آن روی سکه را نشان می دهند، می بینیم که یک فرد آرام تبدیل به قاتل می شود یا یک انسان دل رحم، مبدل به جانی و تروریست می گردد. آرامش خانواده که به مویی بند است و فقط کافی است که از خودگذشتگی و ایثار از بین برود، آنگاه سر و صدا بلند می شود و درگیری، زد و خورد، جدایی، طلاق و فرار بچه از منزل را به همراه دارد.
غیبت خیلی گسترده است، ما برای زدودن غیبت آمده ایم، ما آمده ایم تا غیبت را در کوتاه مدت و بلند مدت از بین ببریم، بلند مدت آن همان انتظار ما است که به وعده گاه برسیم و کوتاه مدت آن همین است که ما سعی می کنیم تا حجاب هایی که روی انسانیت را گرفته است، کنار بزنیم و انسان را بر اساس انسانیت با استفاده از نسخه های تربیتی و آموزشی تربیت کنیم.
بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
تیر 99
از اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: