۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

آینده را چگونه می بینید؟

پادکست حلقه های مفقوده، شماره 3
ما در بعد دیانت و سیاست آینده را هیچ و پوچ دیدیم، با مستندات قرآنی، روایی، عقلی و تجربی. با توجه به ورود به مراحل خطرناک که زندگی را تهدید جدی کرده است، الان شما آینده را چگونه می‌بینید؟
آیا می‌شود به فردا و فردای این روزگار خوش بین بود؟ آیا می‌شود به اصلاح امور امید داشت؟ مثلا حکومت‌ها چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند؟ وقتی یک قدرت ماورایی اراده می کند، همه کاسه کوزه ها را بهم می ریزد، چه کار می‌خواهند بکنند؟ ببینید بشر آمد،  نظم نوین به جهان داد، تحت عنوان تجدد و تمدن و همه جوره هم سرمایه گذاری کرد و آب و تابش داد و رویش کار کرد، اما با یک حرکت، خدا همه اش را بهم ریخت، الان مسئله مهم اینست که ما اینجا را که نداریم، در این ایام سپری نداریم، برای دفع همه آفات ما نیاز داریم به یک قوای برتر، یعنی حکومت ها، ابرقدرت ها نشان دادند که نمی توانند و مال این حرف ها نیستند که جلوی حملات متافیزیک (ماورایی) را بگیرند، بنابراین الان ما باید تشدید کنیم انتظارمان را و آن تعهدی که نسبت به حرکتمان در شناخت اصلمان داریم، تقویتش کنیم و بهتر به پیش رویم.
بروجردی، فروردین 1399
از اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: