۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

بیدادگاهی به نام ویژه روحانیت

در طول قدمت سى و پنج ساله تأسيس دادگاه و دادسراى ويژه روحانيت كه نهاد معنوي وزارت اطلاعات بوده و زيرمجموعه رهبري است، نزديك به هفتصد بار آقاي بروجردى به آنجا منتقل گردید که گاه به صورت دستگيري و گاهي به طريق احضار و آن نيز از دو مسير تلفني و ارسال احضاريه انجام شده است، به طوری كه آن ساختمان هولناك كه در خيابان زعفرانيه جنب فرمانداري شميرانات قرار دارد، تبدیل به خانه دوم اين مظلوم سياسى عقيدتى گرديده است.

در هنگام تهاجم يازده سال قبل به منزل ایشان، همه احضاريه هاى مربوطه به آثار فشارها و آزارهاى چندين ساله را به همراه كتب خطى و تاريخي او را ربودند و گارد ويژه سرکوب، حتى به سقف ها و ديوارها هم رحم نكرد و آنها را شكافت تا آثار افشاگرانه از صدمات چندين ساله به او را محو نمايند.
حمله اخیر به یاران آقای بروجردی در واقع در پی تهدیدهای پیشین عوامل رژیم و دادگاه ویژه روحانیت می باشد. چرا که در آخرین دیدار بین آقای بروجردی و عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت تهران که قبلا همین سمت را در قم داشته است، ایشان در پاسخ به تهدیدهای عبداللهی که می گوید با وجود اتمام این دوره یازده ساله، نمی توانی فعالیت های اعتقادی و اجتماعی کنی، خواستار خروج از کشور می شود. ولی این درخواست آقای بروجردی با مخالفت شدید عبداللهی روبرو شده و او از قول رئیسی، دادستان کل ویژه روحانیت می گوید که حتی اگر احتمال بدهیم چنین قصدی داری، به دست و پایت دستبند و پابند الکترونیکی می زنیم. در ادامه هنگامی که آقای بروجردی ابراز داشت که مجدداً به سیاست باز می گردم، دادستان ویژه با جسارت کامل گفت تو و هر کسی را که با تو باشد، به اوین می بریم! بنابراین این حمله وحشیانه اخیر آنها، عملی کردن همان اولتیماتوم است. 

نمایندگان معلم توحیدی، حسین بروجردی 
15 مهر 1396


هیچ نظری موجود نیست: