۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

یازدهمین سالگرد سرکوب وحشیانه بروجردی و یارانش

 یک بار دیگر نیمه مهر، سالگرد تهاجم مسلحانه و وسیع نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج و.... به منزل آقای بروجردی و یاران و شاگردانش در سال 1385، فرارسید، در حالی که  در روزهای اخیر برای چندمین بار، یاران و هواداران آقای بروجردی در طی یک مراسم مذهبی با حمله وحشیانه نیروهای امنیتی، بسیج و گردان های سپاه و پلیس امنیت وابسته به رژیم ملاها مواجه شدند و مورد ضرب و شتم، شکنجه و بازداشت قرار گرفتند.
اکنون که پس از یازده سال حبس و شکنجه، باز هم بروجردی را آزاد نمی گذارند که بتواند در مجلس ختم بستگانش شرکت کند و یاران و شاگردانش را سرکوب می کنند پرسش این است که چگونه در اين كشور قانون شكن، بسیاری از طرفداران حکومت و حامیان بنیانگذار این رژیم منحوس در مناسبت های مختلف مذهبى و از جمله شب هاى جمعه  آزادانه و با انبوه جمعيت خود، مانور مي دهند، در حالی که آقای  بروجردى كه چهل سال سابقه اشتغالات دينى دارد، از هر گونه فعاليت صنفى و عملى و پژوهشی محروم است !
آيا اين برخوردهاى دوگانه، حاكى از باج دادن و سازشکاری این رهبران مذهبی نيست كه عمدتا از طبقه مرفه جامعه تشكيل شده اند؟
آيا به خاطر اين نيست كه در پرونده طبقه بندى شده و محرمانه بروجردى در وزارت اطلاعات قيد شده است كه قدرت جذب بالا و بى سابقه اى دارد، به گونه اى كه خواهد توانست در صورت رهايى از قيود و حصارها و تهديدها، جمعيت ميليونى به راه بيندازد؟
آيا اپوزوسيون مدعى مقابله با حكومت نبايد از چنين استعداد و توانايى بى نظيرى، حداكثر استفاده را بكنند؟
در حالی که رژیم ایران سرکوب گر اندیشه ها ی مستقل، احزاب سیاسی و مذاهب و ادیان غیر سیاسی و مستقل است چگونه است که در همین کشور برخی مذاهب به راحتی به فعالیت می پردازند؟  ما موکدا در هر موقعیتی، سرکوب دگراندیشان را محکوم کرده ایم و همچنان بر لزوم آزادی عقیده و آزادی برگزاری تجمعات برای هر عقیده و مذهبی، پا فشاری و تاکید داریم. اما سازش با ظالم و سکوت در برابر سرکوب اقشار و عقاید مختلف قابل پذیرش نمی باشد.
آیا پاسخ را نباید در حمایت برخی از آنها از حکومت و به ویژه بنیانگذار آن و رویکرد رهبران آنها در مدارا با رژیم و حامیان بیگانه و پشت پرده این حکومت شیطانی دانست؟ آیا نباید به ایستادگی و صلابت آقای بروجردی در مبارزه با اهریمن ایمان آورد که هنوز چون گذشته از مواضع آزادیخواهانه خود عقب نشینی نکرده است؟
اپوزیسیون حکومت باید بدانند که اگر این گروه پس از مماشات با رژیم آزاد شده اند که جمعیتی از خود نشان دهند، ولی بروجردی در صورت کسب حتی اندکی حمایت، خواهد توانست میلیون ها  ایرانی دردمند و ستمدیده را در راستای نابودی این رژیم گرد هم آورد.
نمایندگان معلم توحیدی، سید حسین بروجردی

هیچ نظری موجود نیست: