۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه

رنجنامه ای به تقویم معاصر ایران

در طول چند ماهی که معلم کبیرمان با خانواده و شاگردانش در محاصره نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی بودند، همواره از سوی بزرگان اپوزیسیون و مخالفین حکومت به وسیله مکالمات تلفنی، تایید و تشویق و تحریک می شد تا در مقابل رژیم قدرتمند بایستد و بر سر این مقاومت هزینه های خونین بدهد، آن چنان که در روز حمله عناصر مسلح به منزل ایشان، تمام اطراف میدان انقلاب را اعضای سپاه و بسیج و ناجا و پلیس امنیت احاطه کرده بودند که ثمره اش، کشته شدن و زخمی شدن ده ها نفر و بازداشت نزدیک به هزار نفر گردید.
اما آنچه که در این مسئله مهم است و هرگز از چهره تاریخ زنده پاک نمی شود، قول و قرارهای سران معارضین خارج نشین می باشد که در آرشیو ضبط شده گفتگوهایشان با استادمان موجود است و در صورت ایجاب مصالح ملی، آنها را به آنتن های خبری جهان ارسال خواهیم کرد. این بدترین شگرد و حقه سیاسی است که سیاسیون دنیاطلب به کار می بندند که دیگران را براساس باد هوا تشجیع می نمایند و منافعش را می برند و آنها را ناجوانمردانه تنها و غریب می گذارند.
بیچاره، جوانان مملکت مظلوم ما که گول جریانات برون مرزی را می خورند که در نتیجه نه در اینجا، جایگاه امنی خواهند داشت و نه در بیرون مرزها به دادشان می رسند. اگر متن تضمین ها و تعهدات داده شده به این زندانی سیاسی عقیدتی که سابقه اش از اکثر مبارزان بی عدالتی، کماً و کیفاً فراگیرتر و موثرتر است، را بشنوید، آنگاه با دیدن چنین برخورد سرد و سست و اسفناک، به علت تداوم حیات نظام کنونی کشور پی خواهید برد و علت عقبگرد زمانی و مکانی آزادیخواهان را دروغگویی ها و نیرنگ بازی های سیاسیون بی وجدان و عبدالریال خواهید دید.
این بیانیه یک اعلام همدردی با ملتی است که همواره طعمه سیاست بازان ناجوانمرد شده اند و هیچ کس تاکنون به داد رعیت کتک خورده ایرانی نرسیده وهمچنان دردهای مردم فقیر و رنجیده باقی است.

گروه وکلای سید حسین کاظمینی بروجردی
14 فوریه 2017هیچ نظری موجود نیست: