۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

اعلام برائت نمایندگان معلم کبیر، سید حسین کاظمینی بروجردی، از سیاست های شیطانی حاکم بر شطرنج سیاست جهانی

بیچاره ملتی که چشم امیدش به آن سیاست بازانی است که عزت و شرف و وجدان خود را در معادلات مادی و معاملات غیر اخلاقی حل کرده اند و هیچ گونه پایبندی به تعهدات انسانی و تعاملات معنوی ندارند. با کمال تأسف و تاثر، به استاد مصدوم و بیمار ما که از یازده سال اقامت ممتد در اوین، سوغات فرسودگی و شکستگی و پاشیدگی آورده است، پیشنهاد می کنند که یا مردم را به جلوی گلوله ببر و یا به ما پول بده تا حمایتی از حرکت تو صورت گیرد.
هیهات که اپوزیسیون مبارز با رژیم، به چه فلاکتی از تنگ نظری افتاده اند، به جای آن که دردهای این زندانی سیاسی اعتقادی را ترمیم کنند و با او در کشیدن بار عظیم معارضات ده ساله که حاوی صدور صدها اعلامیه و بیانیۀ افشاگرانه و رسوا کننده بود، همدردی نمایند، با این چنین وقاحتی، از او باج خواهی می کنند. یعنی جان ملت ایران را به بازی می گیرند و برای تصاحب حکومت، حاضر هستند فرزندان این آب و خاک مقدس را نابود سازند. تاریخ از صفحات چنین ایامی، عکس های یادگاری و سرنوشت ساز می گیرد.
بروجردی که اکنون قادر به تامین مخارج معالجات خود نمی باشد، چگونه می تواند جیب های مدعیان مخالفت با این نظام را پر کند؟
به زودی، پرده از اسرار خارج نشینان بی قید به حقوق بشر زدوده خواهد شد و شرمساری به وطن فروشان بی انصاف خواهد رسید.
پس مشخص گردید که دنیای سیاست، دنیای گروگان کشی و یقه گیری و باج خواهی و زورگویی و مظلوم ستیزی و رعیت فروشی است. بروجردی که اموالش یازده سال قبل مصادره شده است، حالا باید مخارج آقایان خارج نشین را هم بدهد.

گروه وکلای مربی توحید بدون مرز
 13فوریه 2017

هیچ نظری موجود نیست: